Om kaptensbindeln

Grunden för både HIF:s och Kärnans verksamheter är föreningsdemokratin. Demokrati ser vi i Kärnan dels på som ett medel för förändring, genom att kräva transparens...