Rapport

Nu är det dags att lägga fokus på 2014

Det nya året är bara några dagar gammalt men redan i eftermiddags hölls årsmöte i Supporterklubben Kärnan. 37 röstberättigade medlemmar närvarade och en delvis ny styrelse tar nu sikte på att göra 2014 till ett minst lika bra år som 2013. Planeringen inför säsongen startar omgående och det finns många idéer och drivkrafter, och förhoppningen är att våra medlemmar även 2014 ska anse att medlemsavgiften är den mest välinvesterade hundralappen man gör under året.Det finns några saker som vi redan nu bestämt oss för att förbättra. En av dessa saker är att vi vill bli bättre på att involvera våra medlemmar i verksamheten. Kärnan är mer än bara en styrelse, det är alla medlemmars förening och 2013 var vi fler än 1100 stycken. Bland dessa finns ett stort engagemang som vi vill ta vara på, för att tillsammans skapa en ännu starkare och mer framgångsrik organisation. Tveka inte att höra av dig till oss om du är nyfiken på vad ni kan bidra med, så lovar vi att höra av oss när vi behöver hjälp.Fullständigt protokoll från årsmötet kommer inom kort.Den nya styrelsen ser ut såhär:Ordförande: Martin NilssonVice ordförande: Rickard RonnoviusOrdinarie ledamöter (valda på 2 år): Olof Mattisson och Andreas LazicOrdinarie ledamöter (valda på 1 år): Anders Romberg, Robin Ahlberg och Per-Olof Persson (Per-Olof valdes på 2 år förra årsmötet)Suppleanter: Samuel Nilsson, Andreas Grönvall och Andreas HäggNu tar vi sikte på 2014. Låt oss göra det till ett rödblått år!

Bli medlem redan idag!

Kärnans Årsberättelse 2013

Supporterklubben Kärnans årsberättelse 2013

När vi summerar säsongen 2013 finns det gott om såväl positiva som negativa saker att nämna. Det sportsliga började fenomenalt bra under våren för att sedan haverera under säsongens andra halva. En missad Europaplats är givetvis en missräkning för alla, men 2013 har också innehållit många glädjeämnen. Det är dessa glädjeämnen som vi ska fokusera på i denna årsberättelse.När Supporterklubben Kärnan kallade till årsmöte lördagen den 5 januari var intresset rekordstort. Många i den gamla styrelsen hade annonserat att de var redo att lämna över rodret till nya medlemmar och möteslokalen på Olympias tredje våning andades optimism och nytändning.Tio styrelseledamöter valdes in i Kärnans styrelse varav endast en ingick i den tidigare styrelsen, Ordförande Niklas Persson som valdes om. Nio personer var således helt nya. Direkt efter mötet startade arbetet med det som skulle komma att bli en intensiv och rolig säsong med många utmaningar.I denna årsberättelse har vi valt att presentera det gångna året i form av aktiviteter, inte i kronologisk ordning. Syftet är ett ge våra medlemmar, och blivande medlemmar, en kort inblick i vad vi jobbat med under 2013.Vi vill tacka alla våra medlemmar för en fantastisk supportersäsong. Vi hoppas att vi syns igen 2014!Vi vill även rikta ett speciellt tack till fd ordförande Niklas Persson som den 19 juli valde att stiga åt sidan. Niklas valdes till ordförande första gången 2009 och har sedan dess varit starkt bidragande till Kärnans utveckling.Hälsningar Styrelsen för Supporterklubben Kärnan

Rapport från årsmötet

Tid:14.00Plats: OlympiaMötet förklaras öppnat. Jimmy Mogrip valdes som mötesordförande, Karl Nordström som sekreterare.58 röstberättigade medlemmar närvarade.Linus Jensen väljs som dechargéordförande.Mötet godkänner mötets utlysande. En kallelse publicerades på Kärnans och Bakgatans respektive hemsidor samt diverse sociala medier flertalet gånger.Revisorerna anser att ekonomin ser helt okej ut. En fråga kom upp huruvida 2500 kronor för styrelseavtackning inte var lite väl mycket – i alla fall jämförelsevis. Styrelsen svarade med att många i styrelsen slutar till detta året. En annan fråga om ojämna siffror i medlemsintäkterna framfördes: hur kan detta ske när avgiften ligger på jämna belopp? Anledningen, svarade styrelsen, är att det kostar en mindre summa för varje gång ett köp genomförs via kortterminalen.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.Nästa punkt är fyllnadsval av styrelseledamöter. Fredrik Malmberg och Samuel Nilsson avsäger sig sina uppdrag ett år i förtid. Årsmötet sätter antalet ledamöter. Det finns ett lägsta-antal på fyra personer minimum i styrelsen – utöver det ligger beslutsmakten hos årsmötet.Valberedningen föreslår att sittande ordförande, Niklas Persson, väljs om på ett år. Per Olof Persson föreslås, men avsäger sig. Mötet röstar igenom Niklas Persson som ordförande på ett år.Rickard Ronnovius föreslås som vice ordförande för ett år. Mötet godkänner detta.Två ledamöter, som ska sitta under en period av två år, ska väljas. En anledning till det är att det inte kupper ska kunna ske. Per Olof Persson och Martin Nilsson föreslås av valberedningen. Mötet godkänner.Andreas Hägg, Adam Huttunen, och Andreas Blixt föreslås av valberedningen som ledamöter på ett år. Robin Ahlberg föreslås även av mötet som ledamot på ett år. För att alla dessa ska kunna röstas in krävs det att styrelsens antal ordinarie ledamöter på ett år utökas från tre till fyra stycken. Patrik Svensson framförde det förslaget. Valberedningen ser suppleanterna som en integrerad del av styrelsen och kvarhåller sitt förslag på tre ledamöter. Mötet går på Svenssons linje och röstar således igenom att styrelsens ordinarie ledamöter på ett år utökas från tre till fyra personer.Fortfarande finns det bara plats för fyra ledamöter på ett år – fem personer var föreslagna: Andreas Blixt, Robin Ahlberg, Adam Huttunen, Andreas Hägg och Jimmy Mogrip. Mötet beslutar att sluten röstning skulle ske. Efter en omfattande rösträkning framkommer det att Jimmy Mogrip (52 röster), Andreas Hägg (51), Andreas Blixt (50) och Robin Ahlberg (27) väljs in som ordinarier ledamöter på ett år. Adam Huttunen fick 25 röster.Uppdatering: efter mötet valde Jimmy Mogrip att avsäga sig sin plats. Adam Huttunen ersätter honom som ordinarie ledamot på ett år.Adam Huttunen och Olof Mattisson föreslås som suppleanter av valberedningen på ett år. Andy Lazic föreslås av en mötesdeltagare. Styrelsen har enbart plats för två suppleanter. Andreas Hägg föreslår att antalet suppleanter ska utökas från två till tre personer. Mötet godkänner Häggs förslag. Olof Mattisson, Adam Huttunen och Andy Lazic väljs in som suppleanter på ett år.Valberedningen föreslår Pontus Bergkvist och Mikael Adenvall som revisorer. Mötet godkänner detta.Valberedningen föreslår Petter Engvall, Tom Nielsen och Ted Hundborg – alla sittande – som ledamöter i valberedningen. Nielsen och Hundborg avsäger sig. Karl Nordström föreslås, men avsäger sig. Emma Nilsson, Patrik Svensson och Dan Ekberg föreslås av mötet. Mötet godkänner Dan Ekberg, Emma Nilsson, Patrik Svensson och Petter Engvall som ledamöter i valberedningen på ett år.Styrelsen har inga propositioner. Inga motioner har heller kommit in.Mötet godkänner att 2014 års medlemsavgifter ska förbli desamma som i nuläget: 100 kr för vuxna, 75 kronor för ungdom (under 1 och 200 kr för familjemedlemskap.Under övriga frågor framkommer önskemål om att Kärnan verkligen ska trycka till i 51-procentsfrågan. Kärnan har legat ute med flertalet texter men håller med om att samarbete på bredare front för att bl.a. mobilisera till HIF:s årsmöte kan vara nödvändigt.En medlem vill att Kärnan ska vara tydligare med när bussar kommer att ställas in och om minibussar kommer att skickas vid lågt antal anmälda. Synpunkter på att Kärnan har varit lite väl snabba på att ställa in resor framkommer. Sittande styrelse svarar med att det alltid är en svår avvägningsfråga men att informationen gällande minibussar och anmälningsstopp kan och ska bli bättre.En diskussion huruvida Kärnans jämförelsevis (sett till tidigare år) stora kapital, 125 000 kr ca, inte är i största laget uppstår. Vissa undrar om inte pengarna borde komma medlemmarna mer till nytta? Styrelsen svarar att till vissa större satsningar – t.ex. Europa-resorna till Liege och Hannover – behövde man ligga ute med 50-60 000 för bussar och deponeringsavgift till hotell. Styrelsen menar att ytterligare resor kan behöva göras under tidsperioden och att en viss täckning för oförutsedda utgifter måste finnas. Dessutom finns en del av kapitalet ute i form av kontantintäkter för souvenirer och medlemsavgifter, så allt finns inte tillgängligt direkt ifall det skulle behövas.Vissa yttrar missnöje med att Kärnan har tagit bort möjligheten att köpa biljetter via Sweet&Tender för att helt satsa på internetförsäljning. Styrelsen svarar att det går att köpa biljetter i boden men att man alltid borde satsa brett så att alla kan köpa. Synpunkter på att alla inte har ett VISA-kort framförs.Mötesordförande förklarar mötet avslutat.Styrelsen vill tacka det rekordstora antalet som dök upp. 58 personer är mycket imponerande och det engagemanget vill vi ska fortsätta. Ett stort tack till alla er som kom!