Om Kärnan

Supporterklubben Kärnan – Supporterskap, gemenskap, glädje!

Fotbollen är en förenande och inkluderande kraft i samhället, det gäller även i Helsingborg. De senaste 20 åren har det i genomsnitt kommit runt 10 000 personer till Olympia när Helsingborgs IF haft hemmamatch. Vi i supporterklubben Kärnan jobbar för en positiv och aktiv supporterkultur där alla människor ska känna att de har en naturlig plats på just Olympia. Oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Vi tar avstånd från hot och våld i alla dess former.

En positiv samhällskraftFullsattOlympia - för hemsidan

De senaste åren har vi haft flera stora projekt där vi involverat nya målgrupper i den gemenskap som finns runt fotbollen. Röd lördag i april 2013 är ett exempel då företag och privatpersoner engagerade sig på olika sätt inför matchen mot Gefle IF. Det byggdes upp en känsla av stolthet i hela staden. Fullsatt Olympia under hösten 2014 är ett annat konkret exempel.

Kampanjen Fullsatt Olympia skapade ett sällsynt socialt engagemang i hela Helsingborg där bland annat flera organisationer som arbetar med utsatta barn bjöds med till Olympia av oss och av andra supportergrupper. Barn som annars inte haft möjlighet att köpa biljetter.Kampanjen uppmärksammades i både lokal och nationell media. Under 2013 arrangerade vi också en insamling till Hjärnfonden efter att Kim Hundborg, en trogen HIF-supporter, gått bort i en hjärnsjukdom. En handfull supportrar bestämde då att de skulle gå de 15 milen till bortamatchen i Mjällby, och insamlingen som kopplades till denna minst sagt imponerande promenad, resulterade i över 70 000 kronor till forskningen om hjärnsjukdomar.

Utöver den här typen av initiativ har vi också en fullspäckad vardag där vi bland annat ordnar resor till HIF:s bortamatcher, fotbollsturneringar och talarkvällar där supportrar får träffa spelare och ledare i klubben. Många ungdomar hittar en tillhörighet och glädje via det vi gör och detta vill vi utveckla ytterligare.

Ett socialt ansvar15milförkim

Efter premiären 2014 som kantades av oroligheter i Helsingborg och där en 43-årig man miste livet, fick vi i Supporterklubben Kärnan dra ett tungt lass. Som förening är vi mot alla former av våld och hot, något vi alltid är tydliga med. Detta värdegrundsarbete fick vi lyfta ytterligare under våren 2014 och vi gjorde det med framgång. Vi visade tydligt att det finns ett positivt alternativ till alla som vill ha en aktiv supporterlivsstil – som bygger på gemenskap och glädje istället för hat och våld. Vi vill fortsätta vara en motpol till fotbollens baksida genom att visa att vi är ett bättre alternativ. Olympia håller i detta nu på att byggas om och de aktiva supportrar som vill skapa stämning på HIF:s hemmamatcher ska få en ny hemmaläktare, en ny hemvist på Olympia. Det kommer att vara den södra ståplatsläktaren. Nya Södra stå står i år helt färdig, och rymmer runt 4000 personer. I och med detta ser vi stora möjligheter att bli ännu mer aktiva i vårt ideella arbete med att locka ungdomar till den positiva supporterkulturen.

Ståplatsläktare på allsvenska arenor runt om i landet beskrivs ofta som Sveriges bästa integrationsprojekt, och vi tror att den södra ståplatsläktaren på Olympia har alla möjligheter att också leva upp till den beskrivningen. Att bli en plats där alla människor, framför allt unga, känner sig välkomna och trygga och en plats där de finner glädje. För fotboll och HIF är inte bara ett isolerat fenomen för fotbollstokiga. Det är också en kraft som kan få unga människor att gå från utanförskap till ett livslångt innanförskap.

Vision framåt

Vi vill:

 intensifiera arbetet med att locka ungdomar till den positiva supporterkulturen.

 bryta barriärer som hindrar barn och ungdomar från att besöka Olympia. Det kan exempelvis handla om ekonomisk stöttning i olika kampanjer och om andra initiativ med fokus på en inkluderande supporterkultur.

 fortsätta med vårt kontinuerliga värdegrundsarbete som vi vill ska forma och färga hela supporterkulturen runt HIF.

 vara en aktiv samtalspartner i alla forum där vår medverkan kan bidra. Det kan vara med kommun, föreningar och organisationer där vi kan ha fruktbara utbyten.

Genom att hela tiden stärka vår organisation och vårt arbete tror vi att Kärnan kan bli mer än en förening som stöttar HIF, vi kan bli en förening som stöttar hela staden. Vi har redan påbörjat denna utveckling, men nu vill vi ta ytterligare steg mot att bli en viktig aktör för ungdoms- och idrottslivet i Helsingborg.

Om Kärnanblogg

Supporterklubben Kärnan grundades 1998. 2013 nådde vi för första gången över 1000 medlemmar. En siffra vi ämnar bibehålla. I styrelsen sitter tio personer som jobbar helt ideellt. Kärnans styrelse har ett nära samarbete med Helsingborgs IF i många olika frågor. Vi arbetar för en positiv supporterkultur där alla är välkomna – fri från våld, hot, rasism och andra typer av diskriminering.