Med jämna mellanrum kommer frågan om ansvar upp i debatten. Det kan handla om allt ifrån vem som bör agera mot bengalbrännare och vem som ska styra vilka sånger som sjungs på läktaren, till vem som bär ansvaret för de tråkiga händelser som ibland sker utanför arenan.

Vi i Kärnans styrelse får väldigt många frågor, så vi har därför sammanställt en lista med vanliga frågor och svar. Vi hoppas att de kan räta ut en del frågetecken. Listan kan komma att fyllas på efterhand som fler frågor kommer in. Vid behov kan vi också förtydliga våra svar. Du kan alltid maila till information@karnan.nu med dina frågor, så kan vi publicera dem här.

Är Kärnan och klacken samma sak?
Svar: Nej, det är inte samma sak. Kärnan är HIF:s officiella supporterförening. Vi ordnar resor och många andra supporteraktiviteter. Många som står i klacken är inte medlemmar i Kärnan och vi har också många medlemmar på andra läktarsektioner. Det är alltså inte korrekt att dra likhetstecken mellan klacken och Kärnan.

Kan Kärnan stänga ute bråkstakar?
Svar: Ja, om någon beter sig illa på ett arrangemang där vi står som värd, har vi möjlighet att stänga av personer från våra framtida arrangemang. Detta har också gjorts. Vi har inte befogenheter att stänga av personer från Olympia, det kan endast HIF göra.

Kan Kärnan styra vad som sjungs på läktarna?
Svar: Nej, det kan vi inte. Det vi kan göra är att gå i täten för en positiv supporterkultur, men vi kan inte bestämma vad enskilda individer skriker eller sjunger. Vi kan fördöma och tydliggöra vad vi vill ha, något vi också gör, men vi kan inte bestämma.

Kan ni i Kärnans styrelse ingripa mot dem som bränner pyroteknik?
Svar: Nej, vi har inga sådana befogenheter och polisen avråder starkt från det. Alla kan visa missnöje genom att bua och ta avstånd, oavsett om man är medlem i Kärnan eller inte. Vi som officiell supporterklubb tar avstånd från allt illegalt användande av pyroteknik och arbetar tillsammans med HIF istället för möjligheterna till legalt användande av pyroteknik. Vi vill även bidra till ett mindre polariserat debattklimat i ämnet.