Kärnans ambition är alltid att ordna ett så bra resealternativ som möjligt för våra medlemmar, till alla HIF:s bortamatcher. Ibland gör vi bedömningen att inte arrangera resa, i dessa fall är vi noga med att motivera varför.

När vi planerar en resa har vi egentligen två frågor vi måste besvara. 1) Hur stort tror vi att intresset är för resan? 2) Vilket är det lägsta priset vi kan ta inom ramen för vad som kan bedömas som ekonomiskt försvarbart.

Anledningen till att vi väljer att ta fram tydligare riktlinjer är dels för att underlätta vårt eget arbete, men också för att våra medlemmar ska få en större förståelse för hur vi jobbar.

Vår resepolicy kan delas in i fyra delar:

1. Tydlig information
Vi ska alltid vara transparenta och väldigt tydliga med hur många biljetter som behöver säljas innan ett specifikt datum för att resan ska bli av. Säljer vi inte tillräckligt många biljetter ställs resan in och pengar återbetalas. Vi ska inte ge sken av att det finns färre biljetter än det gör, eller överdriva antalet sålda för att locka fler att köpa. Total öppenhet ska gälla.

2. Deadlines
Vi har beslutat att införa skarpare deadlines för våra resor. Ett återkommande problem har varit att folk anmäler sig för sent, vilket försvårar vår planering. Vi har också varit för generösa med att sätta in fler bussar efter att anmälningstiden gått ut, nu blir vi skarpare. Inför varje resa kommer vi ha en tydlig deadline innan vilken man som medlem måste ha köpt sin resa för att kunna åka med.

Deadline kommer ligga fyra dagar innan avresa, med reservation för ändringar i samband med speciella helger. I mån av plats kommer vi givetvis att fylla de bussar vi bokat även efter deadline, men då tillkommer en extra kostnad.

3. Extra kostnad för anmälan efter deadline (i mån av plats)
Om det finns platser kvar i en buss efter deadline så kommer vi självklart försöka sälja dessa. Men priset för dessa biljetter kommer vara kännbart dyrare än originalpriset. Hur mycket dyrare kommer vi avgöra inför varje resa. Detta ser vi som en nödvändig åtgärd för att komma runt problematiken med sena anmälningar.

4. Prissättning
Priserna på våra resor är alltid så låga som vi bedömer ekonomiskt försvarbart. Målet för oss är aldrig att göra vinst på reseverksamheten, men samtidigt måste vi alltid ha en ekonomisk buffert. Prissättningen är en bedömning som kan variera beroende på vår ekonomi för stunden. En resa till Örebro kan alltså ett år kosta 500 kronor, och året efter 300 om det finns marginal för det.