Kärnans styrelse består 2019 av: Erik Kruse, Daniel Månsson, Jonathan Vasilcin, Caroline Kjellander, Åsa Bergman, Andreas Edstav, Tobias Magnusson, Louise Nilsson, Elias Mårtensson, Daniel Zahedi Oskar Siegel, Erik Bråhed, Tobbe Larsen.

För allmänna frågor, kontakta oss via facebook, twitter eller mail:

(info snabel-a karnan.nu)

Så jobbar vi:

Supporterklubben Kärnan består av engagerade HIF-supportrar men vår verksamhet handlar väldigt lite om vad som faktiskt händer på läktaren. Vår förening står på många ben och vi tycker att det är viktigt att du som medlem är medveten om hur vi arbetar då det i slutändan är för din skull vi gör detta. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika delarna av vårt arbete.

Ordförande

Som ordförande är Erik Kruse Kärnans ansikte utåt i de sammanhang som föreningen ska finnas representerade. Det kan vara presskonferenser, TV-soffor eller möten med HIF. Erik har det övergripande ansvaret för Kärnans verksamhet och leder det dagliga arbetet.

Resor

Resekommittén ansvarar, inte helt ologiskt, för Kärnans reseverksamhet. De bokar bussar, pubar och hanterar anmälningar till bortamatcher. De har även ansvar för resorna där de ideellt arbetande bussvärdarna ser till att allt flyter på enligt planerna. Till resekommittén vänder du dig om du har frågor som rör en kommande bortaresa eller andra funderingar kring reseverksamheten generellt. Resekommittén består av Tobias Magnusson, Daniel Månsson och Erik Kruse.

Arrangemang

Vår verksamhet består till stor del av diverse evenemang. Inför hemmamatcherna kommer vi under 2015 att ha pubsamlingar tillsammans med vår samarbetspartner The Tivoli. Varje år anordnar vi ett antal talarkvällar med spelare och ledning i HIF, där de får dela med sig av sina tankar och våra medlemmar får möjlighet att ställa frågor. Dessutom arrangerar vi en årlig fotbollsturnering, åtminstone en medlemsfest och har genom åren också ordnat rundvisningar på Olympia för våra medlemmar.

Ekonomi

I en förening med över 1000 medlemmar som arrangerar resor och evenemang hela året är det viktigt att hålla koll på intäkter och utgifter. Ekonomiansvarig gör ett stort jobb i det tysta och ser till så att Kärnan kan bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Medlem

Medlemsgruppen hanterar alla frågor som rör medlemskap. De sköter det administrativa arbetet i form av medlemskortsutskick och medlemsregistrering. Medlemsgruppen ansvarar för att medlemskort finns på plats på våra försäljningsställen.

Kommunikation

Kommunikationsgruppen sköter Kärnans kommunikation med såväl medlemmar, media och allmänhet. Gruppens uppgift är att informera om Kärnans verksamhet i de kommunikationskanaler som föreningen förfogar över, där hemsida och sociala medier är i fokus. Profilering och marknadsföring av Kärnan och vår verksamhet är ett stort ansvarsområde som gruppen kommer att jobba fortsatt intensivt med under 2015. Erik Bråhed är huvudansvarig för vår kommunikation. Hemsidan underhålls av Daniel Zahedi.

Souvenirer

Souvenirer är en viktig del av supporterkulturen. Att ta fram nya souvenirer som kan generera i ett snyggare och färggladare Olympia är högprioriterat. Vi tar gärna hjälp av våra medlemmars åsikter om hur vi utveckla våra souvenirer. Om du har tips eller funderingar kring souvenirer är det bara att höra av dig till oss.

Supporterpolitik

Vi ser det som en självklar del av en supporterförenings uppdrag att driva frågor som påverkar oss supportrar. Det kan handla om ett bevarande av 51%-regeln, läktarfrågor och prissättningar av säsongskort etc. Vad gruppen jobbar med beror i stor utsträckning på vilka frågor som är mest aktuella för tillfället. Vi har även ett nära samarbete med Svenska Fotbollsupporterunionen SFSU som verkar för supportrars intressen på en nationell nivå.