Att åka buss är inte svårt, men vi har ändå tagit fram ett par förhållningsregler som gäller ombord på våra bussar. Reglerna har tagits fram i samråd med olika supportergrupperingar runt HIF och har på så vis en bred förankring. De lyder som följer:

  • Var i tid. Den som inte är det får räkna med risken att fortsätta resten av resan för egen maskin. Detta gäller även när bussarna ske gå efter pauser.

  • Vanlig hyfs gäller på bussarna. Man svinar inte ner, man tar hänsyn till sina medpassagerare och man gör som bussansvarig säger utan att en hetsig diskussion ska uppstå. Han är inte där för att jävlas med dig, han är där för att se till att resan fungerar – för alla! Kränkande beteende tolereras inte. Personer som inte följer bussansvariges instruktioner kan kastas av.

  • Håll rent och snyggt vid din plats. Släng skräpet i skräppåsarna vid din plats så slipper reseansvarige själv städa bussen när den är hemma i Helsingborg igen. Om alla bara gör sitt blir det inte mycket jobb.

  • Biljetten är inte personlig men vid biljettkontroll ska du ange att du har köpt en överlåten biljett samt namn på den du har köpt den av.

  • Inget starkare än öl får medföras på bussarna. Kärnans bussansvariga har rätt att beslagta starksprit. Innan har förvirring rått kring vad som är ok, så därför gör vi detta väldigt klart nu!

  • Låt reseansvarige gå på bussen FÖRST vid IH/den plats där bussen ankommer. Om alla bara rusar på blir det svårt för reseansvarige att kontrollera biljetter. Biljetterna ska visas upp när man går ombord

  • Bor du längs vägen och vill åka med kan vi vanligtvis ordna detta. Maila resor@karnan.nu i GOD TID och förklara din situation så försöker vi lösa den.