Anonym donation hjälper Kärnan och tHIFo

När brand härjade i Kärnans och tHIFos förvaringscontainrar förstördes mycket material till ett stort ekonomiskt värde. Både Kärnan och tHIFo är ideella föreningar med stram ekonomi som naturligtvis drabbas hårt när sådant här inträffar.I veckan blev vi kontaktade av tre personer med ett enormt stort HIF-hjärta. De berättade att de ville hjälpa oss och tHIFo ekonomiskt genom att ersätta delar av det som gått förlorat. Personerna har valt att vara anonyma och deras bidrag är på runt 40 000 kronor.En av bidragsgivarna berättar varför de väljer att skänka en så stor summa pengar.– Vi ser supportrarna på sektion 37 och 36 som en av de absolut viktigaste stöttepelarna för laget och föreningen. De, liksom vi, vill göra allt för klubbens bästa. Vi vill också uppmana övriga HIF-anhängare att lämna ett bidrag till Kärnan och tHIFo.Pengarna betyder obeskrivligt mycket för oss i Kärnan och vi har aldrig haft några förväntningar på att utomstående ska gå in och ersätta oss för det vi förlorat. Att bidragsgivarna väljer att vara anonyma tolkar vi enbart som att det inte finns några tvivel om att denna handling sker helt utan personlig agenda, vilket gör det hela än mer beundransvärt.Hur summan kommer att fördelas mellan oss och tHIFo ska vi besluta om internt när vi analyserat förluster och behov.Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort tack till bidragsgivarna och vi är övertygade om att alla våra drygt 1100 medlemmar känner samma tacksamhet.Styrelsen för Supporterklubben KärnanLäs mer om donationen i HD:s artikel