Besvikelsen efter upptaktsträffen

Inför den Allsvenska upptaktsträffen så ombads vi i Kärnan att ställa två frågor till HIF:s tränare Henrik Larsson i form av en kort videoinspelning med en telefon. Denna, och liknande videor från andra lags supportrar, skulle sedan spelas upp i samband med upptaktsträffen. I svensk fotboll ser vi nu en utveckling där alltfler lag spelar på plastgräs. En utveckling som antingen ignoreras i svensk media eller diskuteras utifrån ett rationaliserande perspektiv där utvecklingen förklaras på ett sätt som försvarar dess nödvändighet. Åsikter från enskilda individer som att en ”bra konstgräsplan” är bättre än en dålig gräsplan behandlas som fakta och uppenbara frågor som vad som avses med en ”dålig gräsplan” och en ”bra konstgräsplan” uteblir. Det är nästan också uteslutande spelare eller tränare som tillfrågas och nästan aldrig supportrar trots att deras åsikter egentligen ska väga lika tungt i en medlemsstyrd liga (förutsatt att den tillfrågade är medlem i en aktuell förening). Det fokuseras mer på vem som säger vad än vad personen säger.Som supportrar får vi sällan chansen att göra våra röster hörda. Och i de sammanhang vi får det är det ofta i sammanhang som syftar till att bekräfta och reproducera en bild av oss som personer utan förmåga till reflektion, vi ska uttrycka känslor men aldrig tankar. Eftersom vi tyvärr sällan får chansen att delge våra tankar och åsikter valde vi att ta tillfället i akt genom att ställa en fullt rimlig men något tillspetsad fråga kring plastgräs i en naiv förhoppning om att det i alla fall skulle bidra lite till att frågan togs på allvar. När frågan sedan inte visades mailade vi kontaktpersonen på eventbolaget House of Sports, arrangör för upptaktsträffen, och fick det här svaret:

”Tyckte verkligen att dina (vår ordförande Erik Kruse, vår anm.) och vissa andras frågor höll riktigt bra. Jag fick uppdrag att samla in och redigera frågorna och vidarebefordrade sedan alla supporterfrågor till projektledaren för hela upptaktsträffen. Sedan har jag dessvärre inte haft insyn i hur utvalet gjordes. Jag vet att tiden var en faktor till att vissa ej kom med - men det fanns ju längre frågor så det var uppenbarligen inte det som avgjorde i ert fall.”

De var med andra ord redo för att sändas och det fanns inget problem med att de var för långa eller liknande. Frågan har skickats vidare till personer ansvariga för det slutgiltiga urvalet, men vår slutsats är att man helt enkelt ser diskussionen som för obekväm. Det här är i så fall inte bara ett specifikt problem för debatten om underlag utan ett generellt problem inom svensk fotboll om det är så att vi inte kan diskutera frågor där åsikterna går isär. Det är en central del i en demokratisk process och en nödvändig ingrediens för långsiktig framgång för svensk fotboll att ha högt i tak och tillåter olika åsikter att komma fram. Men gör vi det idag?

Här är klippet i sin oredigerade helhet:[video width="576" height="320" mp4="http://www.karnan.nu/wp-content/uploads/2016/03/video-1457995307.mp4"][/video] /Kärnans Styrelse