Bortaresorna tillfälligt inställda

Bortaresorna är en viktig del av vår verksamhet. Därför är vi besvikna över att behöva meddela att de tillfälligt är inställda. Detta är inte kopplat till sportsliga resultat eller bristande intresse utan har att göra med uppförandet som med tiden har blivit allt sämre. Det handlar om öppna regelbrott, nedskräpning och skadegörelse som har lett till böter för Kärnan samt bristande respekt för bussvärdar och medresenärer.Reseverksamheten bygger på ideellt engagemang både från oss i styrelsen och från de som ställer upp som bussvärdar. Den bygger också på att vi har ett välfungerande samarbete med bussbolag och dess busschaufförer. Dessutom är det ohållbart ekonomiskt om vi drabbas av böter. Tidigare markeringar mot detta, som har gjorts via dialog och upprepade tillsägelser, har inte lett till förbättring. Därför har vi kommit fram till att stunden är inne att sätta ned foten. Vi är inte nöjda, och behöver ta en paus för att tänka igenom reseverksamheten för att komma åt problemen. Vår målsättning är att så snart som möjligt hitta lösningar som möjliggör en nystart med en bättre organiserad reseverksamhet än någonsin tidigare.Tillsvidare måste vi därför istället uppmana alla HIF:are att hitta alternativ på egen hand.Kärnans styrelse