Ett uttalande i den heta pyroteknikdebatten

Med anledning av den allt mer intensiva debatt kring pyroteknik som pågår i media och på olika forum känner vi i Kärnans styrelse att vi vill göra några förtydliganden. Vi får en del frågor, både från media och privatpersoner, om vår roll i pyroteknikfrågan och hur vi ställer oss till användandet av pyroteknik på våra läktare. Här följer några rader om frågan, som är både komplex och åsiktsdelande.Vår ståndpunktSom officiell supporterförening till Helsingborgs IF är vi emot användandet av pyroteknik så länge det ger HIF böter. Så var det sagt. Vi är dock för att förbundet och inblandade parter undersöker om pyroteknik kan användas på ett säkert och i förlängningen lagligt sätt. Det finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till och vi förstår att en sådan utredning kräver stor noggrannhet. Säkerheten måste prioriteras högst. Tills dess att resultatet av en sådan utredning finns färdigt uppmanar vi alla HIF-supportrar att inte använda pyroteknik på HIFs matcher.Vi vill även passa på att rikta kritik mot det rådande bötessystemet. Att förbundet bötfäller klubbar när deras supportrar använder pyroteknik anser vi vara problematiskt. Vi vet att HIF, och andra föreningar, arbetar hårt med säkerhetsfrågor. Att klubbar då bötfälls för något som uppenbarligen ligger bortom deras kontroll känns fel och vi ser det som ett resultat av att det saknas vettiga alternativ.Medierapporteringen är också problematisk. Media är snabba med att fördöma användandet av pyroteknik men samtidigt inte sena att använda bilder med exempelvis bengaler i sin marknadsföring av Allsvenskan. Detta gäller även Svenska Fotbollsförbundet. Vi anser att den dubbeltydighet som många gånger står att finna sänder ut dubbla signaler och skapar förvirring. Är bengaler positivt när det finns pengar att tjäna?Vårt ansvarSom officiell supporterförening med drygt 1100 medlemmar har vi stort inflytande i många frågor. Vi har möjlighet att påverka supporterkulturen kring HIF på ett positivt sätt, något vi också lagt mycket tid och kraft på under 2013. Vi får ibland frågor om vi inte kan göra mer för att motarbeta negativa inslag i vår supporterkultur. Frågorna kan handla om allt ifrån bengaler till hatsånger och våld. På dessa frågor finns inga självklara svar och vi har dem ofta uppe för diskussion.Vår åsikt är att vi varken har mandat eller juridisk möjlighet att ingripa mot exempelvis de som använder pyroteknik. Vi har svårt att se hur detta rent praktiskt skulle gå till. Vem ska ingripa? På vilket sätt och med vilka konsekvenser? Vi anser att det finns andra, mer lämpade aktörer, för detta arbete.Det vi kan göra, och också gör, är att föregå med gott exempel och skapa positiva sammanhang där HIF-supportrar kan träffas och forma en bra supporterkultur. Ni som är insatta i vårt arbete vet att vi under året ordnat en rad arrangemang som faller inom ramen för detta. Röd lördag, talarkvällar på Olympia och inte minst alla våra resor.Att agera polis på läktare, gator och torg är inget vi är intresserade av och vi känner inte heller att det är något som ingår i vårt uppdrag som ideell supporterförening. Vi väljer att prioritera mer långsiktiga insatser som vi tror gynnar HIF mer.Åsikter och attityder Bland våra 1100 medlemmar finns det många olika åsikter om pyroteknik. Vissa är strängt emot, medan andra är positiva till en legalisering. När vi pratar med våra medlemmar i olika sammanhang så är intrycket att de flesta uppfattar bengaler som stämningshöjande inslag på läktarna. Däremot går åsikterna isär om hur man mest effektivt arbetar för en legalisering.Dessa varierade åsikter avspeglas även inom styrelsen. Som förtroendevalda styrelseledamöter har vi en enad linje, som vi redogjorde för ovan, men som privatpersoner har vi olika åsikter och attityder i frågan. Detta ser vi som fullt naturligt och även sunt då det bidrar till att vi internt kan ha givande diskussioner.Om ni har frågor eller funderingar kring hur vi ser på olika frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Enklast är att kontakta oss via vår Facebooksida, antingen i ett privat meddelande eller öppet i vår logg där alla kan se.Vi tror att diskussionen mår bra av transparens och att allas åsikter får komma upp till ytan, oavsett om det gäller vårt arbete som supporterförening eller pyroteknikdebatten som sådan.Styrelsen för Supporterklubben Kärnan