Halsduken på!

Ett halsdukstifo kräver inte mycket. Samtidigt är det något särskilt att se en hel arena unisont ställa sig upp med sina halsdukar. Och, naturligtvis, ännu hellre gemensamt stämma upp i sång. Men en sak i taget. Det är en vacker, genuin, inramning alla gemensamt bidrar till med en relativt liten ansträngning men som kollektivt skapar något storslaget. Det flesta HIF:are hade sannolikt varit beredda att ställa sig upp och hålla upp sin halsduk om alla andra gjorde det. Men samtidigt har det varit förtvivlat svårt att lyckas på Olympia.Vi brukar nöja oss med förklaringen att det är en annan ”kultur”, ”mentalitet” eller ”inställning”. Och på sätt och vis stämmer det såklart. Men samtidigt är det lätt att det svaret blir en ursäkt snarare än en bra förklaring. I alla fall om vi vill ha ett svar som hjälper oss att göra någonting åt det. Och den leder oss bara till de naturliga följdfrågorna, varför är kulturen annorlunda på Olympia och hur kan vi förändra den?Det finns många svar på de frågorna som är rätt. Det kanske har något med svenskhet att göra? Det har det säkert. Men det kan inte bara vara det för vi har under i synnerhet 2000-talet sett en utveckling där hela publiken unisont på flera svenska arenor ställer sig upp med halsdukarna och sjunger under inmarschen.Det som har skiljt Olympia från de arenor som har lyckats är avsaknaden av en stor ståplatsläktare under tak. Motorn för utvecklingen av läktarkulturen i Helsingborg har under flera år varit begränsad till ett litet hörn av långsidan. Iom nya Södra Stå har en tidigare uppdämd kraft släppts lös. Den möjlighet denna motor nu har att påverka stämningen på hela Olympia är nu äntligen i nivå med vad andra lag haft under åratal, ibland decennier. Och det blir alltmer uppenbart hur stor betydelse det har.Mot AIK ska vi bli över 3000 på Södra Stå och med det slå publikrekord för tredje matchen i rad. Hittills har vi mött Örebro och Falkenberg, det ska inte bli några problem att bli fler mot AIK. Men det kommer också bli det första halsdukstifot på Södra Stå och det är därför av största vikt att alla tar sitt personliga ansvar och bidrar. Det här är första gången vi med hjälp av bara kortsidan kommer kunna sätta ett tillräckligt starkt avtryck med ett halsdukstifo så att det inför framtida matcher på allvar kommer sprida sig till långsidorna. På torsdag tar vi första steget mot ett Olympia där alla står upp med sina halsdukar och sjunger under inmarschen.