Helsingborgs största mötesplats

FullsattOlympia-kampanjen var från början tänkt bara som en kampanj för att i tider av väldigt svåra motgångar få tillbaka publiken till Olympia. Vi satte upp ett mål som på förhand kändes fullständigt orealistiskt, ”siktar man mot stjärnorna så når man toppen”.Men handling föder hopp och det som kändes omöjligt för en månad sedan känns idag som inom vår räckvidd tack vare det engagemang som väckts till liv. Det är framförallt alla initiativ utifrån som har gjort att vi har kunnat tro på kampanjen under hela tiden.Men kampanjen har inte bara kommit att handla om att fylla Olympia mot BP utan även om en uppgift som på lång sikt kanske är än viktigare – att öppna upp Olympia för alla.Det är ingen ny idé men som tomma ord på ett papper har det nog i många ögon inte betytt så mycket annat än att ”det är klart Olympia ska vara öppet för alla”. Väldigt sällan har det inneburit något konkret. FullsattOlympia har som samlande kampanj för alla möjliga olika initiativ inspirerat supportrar att på olika sätt omsätta idén till handling.Olympia är på många sätt en väldigt välkomnande och enande plats och den största återkommande mötesplatsen i hela Helsingborg. Men vi måste också fråga oss själva hur vi kan bli bättre på att visa detta och hur vi kan göra den ännu mer välkomnande? Och det är inte en fråga som handlar om hur bekväma stolarna är eller vilket utbud som finns i korvkiosken.Det verkar också finnas ett starkt intresse för att göra detta. Att bjuda in fler till gemenskapen. Därför startade vi i Kärnan insamlingen #HIFförAlla för att genom olika organisationer kunna dela ut biljetter till människorna som av olika anledningar har det svårt, ofta ekonomiskt, och därför kanske inte prioriterar ett besök på Olympia.Responsen har varit över förväntan. Trots att vår insamling bara har varit en liten del av kampanjen som helhet och inte ens påtänkt från början utan snarare inspirerad av en rad liknande initiativ från supportergrupperingar och privatpersoner kring Helsingborgs IF så har vi nästan fått problem att omsätta allt i biljetter.Imorgon ser vi fram emot att kunna njuta av frukterna från vårt gemensamma arbete. Ett rödblått och kokande Olympia som ett avstamp inför nya tider. Vi har upplevt den svåraste säsongen för klubben i modern tid och lyckats gå stärkta ur den, därför ligger på sätt och vis den verkliga sötman inte i vad vi åstadkom utan hur vi gjorde det och under vilka förutsättningar. Vi har visat vilket vilja som finns runtomkring Helsingborgs IF och fått ett smakprov på vad vi kan åstadkomma när vi drar åt samma håll. Det ska vi göra oftare!Olof Mattisson – styrelseledamot i Kärnan