Information från valberedningen

Inför Kärnans årsmöte, som äger rum den 4:e januari klockan 15:00, vill vi i valberedningen uppmana alla medlemmar att nominera kandidater till de olika poster som ska tillsättas. Under 2013 gick Supporterklubben Kärnan från klarhet till klarhet och slog nytt medlemsrekord. För att kunna fortsätta det arbetet behövs en del nya representanter som kan fylla de stolar som lämnas tomma inför supporteråret 2014.Alla medlemmar i Kärnan har rätt att ge förslag på medlemmar som skulle vara passande för detta. Utöver styrelseposter kan man också nominera till revisorer och till ordförande.När ni nominerar så är vi tacksamma om ni också skriver en kort motivering och någon form av kontaktuppgifter till den nominerade ifråga för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen kommer sedan gå igenom alla nominerade kandidater och försöka att sätta ihop ett så bra helhetsförslag som möjligt.Nomineringar skickas till valberedningen@karnan.nu. Ju tidigare man skickar in dessa, desto bättre kan vi i valberedningen ta kontakt med den nominerade ifråga och göra ett grundligt jobb. Därmed blir det också större chans att de som nomineras tidigt faktiskt blir föreslagna.Bästa rödblåa hälsningarPetter Engvall, Emma Nilsson, Dan Ekberg, Patrik SvenssonValberedning Supporterklubben Kärnan.