Information om derbyt och Kärnans uteblivna dialog med Polisen

Det snackas mycket på internet om det stundande derbyt mot Malmö FF och därför vill vi nu bringa lite klarhet. Vi i Kärnan har sedan en tid tillbaka brutit vår kommunikation med Polismyndigheten. Bakgrunden är att vi under flera års tid suttit i möten med representanter från Polisen som vi ansett resultatlösa. En sak har sagts bakom lyckta dörrar, andra saker har praktiserats i samband med matcherna. Vi blundar inte för att det finns supportrar som ställer till problem i samband med matcher, men vi anser att Polisens agerande i allt för många fall drabbar oskyldiga supportrar som inte har några intentioner till att skapa bråk. Vi känner dessutom i allt större grad att Polisen lägger ett ansvar på vanliga supportrar, om att hålla ordning, som är fullkomligt orimligt.Vi har många medlemmar som upplever att de blivit kränkta i samband med matcher. Vi har också en hel del medlemmar som fysiskt blivit attackerade med skador som följd. Vi har vid varje sådant tillfälle agerat professionellt genom att samla in JO-anmälningar och återigen suttit ned med Polisen för att försöka hitta en lösning. JO-anmälningarna har aldrig drivits vidare.Allt har en gräns, så även vår vilja att lägga ner tid på något som uppenbarligen inte ger resultat. Det kom till en punkt då vi ansåg att dessa möten endast var tomma ord. Vi som sitter i Kärnans styrelse lägger ner otaliga timmar av vår fritid för att kunna göra positiva saker kring HIF. Röd lördag är ett exempel, invasionen av Växjö är en annan. Vi kände att vi fått nog och kände fullt stöd från våra medlemmar i vårt agerande.Inför derbyt mot Malmö FF den 29 maj har Polisen velat nå Kärnan för ett möte. Vi har hållit fast vid vår ståndpunkt att vi inte ser poängen i dessa möten med bakgrund i ovanstående. Vi upplever att Polisen vill hitta en motpart att hålla ansvarig om incidenter skulle uppstå, och detta ligger utanför vad vi klarar av. Vi kan ta ansvar för vad som sker på våra bussar och på event som anordnas av oss. Vi kan inte ta ansvar för vad enskilda individer gör i samband med HIF:s matcher. Lika lite som nattklubbsägare kan ta ansvar för var deras gäster gör på väg hem efter klubbkvällen.Vi har dock via vår SLO Alexander Ström meddelat Polisen att vi är villiga att sitta ner med dem om de kan presentera ett tydligt syfte med ett möte inför derbyt. Vi har varit villiga att omvärdera vår ståndpunkt under premissen att Polisen på förhand besvarar följande: Varför vill Polisen ha ett möte med Kärnan och vad vill de att ett sådant möte ska resultera i? Någon sådan mötesagenda har inte kunnat presenteras från Polisens sida och därmed har vi inte fått några incitament för att ställa upp på ett möte. Vi har skapat en öppning för dialog, trots ovan beskrivna historik, men inte fått något gehör, trots att de krav vi ställt för att ett möte ska kunna äga rum inte på något vis är orimliga.Polisen har beslutat att vi HIF-supportrar inte får gå av på triangeln när vi reser till Malmö den 29 maj. Triangel-förslaget har arbetats fram från en mängd HIF-supportrar med god framförhållning och det har även fått stöd från HIF och Helsingborgspolisen i ett inledande skede. Varför det nu nedslås av Polisen har vi inte fått någon information om. Vi såg detta som en chans för Polisen att visa att de är villiga att vara tillmötesgående även utanför de lyckta dörrarna, de valde att inte ta den. Hade de låtit oss gå av på Triangeln hade förtroendet för Polisen kunnat återfås, nu väljer de en annan taktik. Vi tycker att den uppkomna situationen är djupt beklaglig, men ser ingen anledning till att vi skulle ha agerat annorlunda.Kärnan kommer inte att arrangera tågresa ner till derbyt. Vi har dock en bussresa ner och det finns biljetter kvar.Hoppas att ni nu har en tydligare bild av läget.HälsningarStyrelsen för Supporterklubben Kärnan