Kärnans årsmöte 2015

Söndagen den 31:e januari 2016 höll Kärnan sitt årsmöte för 2015 inne i en av Olympias nybyggda kafélokaler.Som mötesordförande valdes avgående styrelseordföranden Martin Nilsson. Som sekreterare valdes Alexander Ström. Mötet varade i ungefär 45 minuter och utöver nästa års styrelse så diskuterades huvudsakligen tre punkter:Främst diskuterades ekonomin. Kärnan har under 2015 gått back cirka 100 000 kronor, vilket innebär att Supporterklubben just nu har drygt 60 000 i eget kapital. Som ideell förening ska vi ligga på mellan 50 000 och 100 000 i eget kapital. Det ekonomiska tappet har tre huvudsakliga förklaringar.* Dels tappade vi en naturlig försäljningsplats på Olympia på grund av den massiva ombyggnationen. Under 2016 kommer vi åter få tillgång till utrymmen kring Södra Stå för försäljning av medlemskap, souvenirer och resor.* Dels tappade vi just medlemmar. Under 2015 var vi 720 medlemmar, vilket är ett tapp på ca 280 medlemmar från 2014. En anledning till tappet är att vi kunnat synas i mindre grad vid Olympia. * Trots att vi inte sålde medlemskap och souvenirer i samma utsträckning fortsatte vi tillsist att erbjuda billiga resealternativ till alla bortamatcher. Det är framförallt här vi har gått back, med flertalet sanktionerade resor. Detta då det är viktigt för oss att bibehålla billiga resealternativ för att få iväg så många HIF:are som möjligt till våra bortamatcher.KÄRNANLOGO copyFörslaget att byta Supporterklubbens officiella emblem presenterades också. Styrelsen presenterade flertalet nya förslag och ett nytt officiellt emblem (som går att se på bilden ovan) röstades fram. Ändringen beror huvudsakligen på att Kärnan behöver ett emblem som är mer gångbart och enklare att arbeta med vid framtagandet av till exempel souvenirer.Tillsist berättade också styrelsens supporterpolitiske ansvarige Olof Mattisson kort om Kärnans engagemang i Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, vad SFSU står för samt fördelarna med att samarbeta med supportrar från andra lag. Mer om SFSU finns att läsa på deras hemsida. Det finns även en rapport från det senaste årsmötet som går att hitta här.Från 2015 års styrelse valde ordförande Martin Nilsson samt ledamöter Jacob Trevett, Anders Romberg och Albin Malmros att tacka för sig och vi tackar för ett väl utfört uppdrag.Valberedningens förslag presenterades av Emma Nilsson. Som ordförande föreslogs Erik Kruse, ledamot under 2015, och som vice ordförande föreslogs Petter Engvall bli omvald. Årsmötet gav bifall i bägge fall. Från förra årets möte sitter Olof Mattisson kvar. Michael Walderyd sitter kvar som suppleant. Valberedningens förslag var att dessutom välja in Martin Karlsson, Victor Skoglund, Daniel Månsson, Åsa Bergman och Madelene Hansson som styrelseledamöter samt Kyle Morrison som suppleant. Årsmötet gav bifall åt samtliga.2016 års styrelse kommer alltså att se ut som följer:Erik Kruse (ordförande)Petter Engvall (vice ordförande)Olof MattissonDaniel MånssonVictor SkoglundMartin KarlssonÅsa BergmanMadelene HanssonMichael Walderyd (suppleant)Kyle Morrison (suppleant)