Kärnans årsmöte för verksamhetsåret 2016

Den 12:e januari klockan 19.00 höll Supporterklubben Kärnan årsmöte för verksamhetsåret 2016 på Bistro 1907 inne på Olympia.Sittande ordförande Erik Kruse öppnade mötet och styrelseledamot Olof Mattisson inledde med att diskutera transparensen inom Helsingborgs IF samt den dialog Kärnan haft med olika delar av HIF:s verksamhet under säsongen 2016. Mattisson förklarade att transparensen och supporterinsynen samt dialogen med HIF utvecklats mycket och till det bättre under de senaste säsongerna. Som vi klargjorde i vår verksamhetsberättelse vilken gick att ta del av på årsmötet berättade Mattisson även om vår dialog med HIF:s styrelse gällande fd. HIF-managern Henrik Larsson och den sportsliga utvecklingen under det gångna året. Vi ansåg det viktigt att klargöra för våra medlemmar hur vi arbetat för att få supporterinsyn och influera HIF:s verksamhet utifrån ett supporterperspektiv och i vår verksamhetsberättelse gick det att grundligt ta del av denna process steg för steg.Årsmötet fortsatte med att fastställa antal röstberättigade medlemmar – fyrtiotvå stycken. Som mötesordförande valdes Martin Nilsson. Som sekreterare valdes Madelene Hansson. Mötet varade i ungefär 50 minuter och utöver val av nästa års styrelse samt en ny valberedning diskuterades huvudsakligen två punkter:* Ekonomin redogjordes för i sedvanlig ordning. 2016 har varit ett mycket positivt ekonomiskt år för Supporterklubben Kärnan. Kärnan omsatte 470 515 kronor och gör ett resultat på + 27 836 kronor. Det innebär att tillgångarna i Supporterklubben stannade på 133 426 kronor. Revisorerna gav även beröm åt kassörens exemplariska bokföring och årsmötet kunde rösta igenom styrelsens fortsatta ansvarsfrihet för ekonomin.* En medlem ville även diskutera vad Supporterklubben Kärnan gör och kan göra för återväxten, eller nyrekryteringen, inom supporterkulturen. Här lyftes bland annat den nya Tifogruppen - som Kärnan stöttat och haft samarbete med under det gångna året - som ett bra exempel på en plattform som visat potential att växa och locka nya förmågor likt tidigare tifoinitiativ. SLO Alexander Ström förklarade hur ombyggnationen av Olympia inneburit försämrade förhållanden för initiativ likt Tifogruppen att arbeta på. Förhållanden som nu när byggnationen står klar innebär helt nya möjligheter. Olof Mattisson lyfte också hur nya Södra ståplats inneburit en närmast explosionsartad utveckling av nya, yngre HIF:are efter ett antal år av återhållsam återväxt på den minimala ”37:an”.På årsmötet gick även att ta del av en grafisk profil av säsongens medlemskort. I år har vi valt att hylla den gamle HIF-målskytten Harry Lundahl, som på året för nittio år sedan anslöt sig till Skånes stolthet.Medlemskortframsida

(Framsida)

medlemskortbaksida2

(Baksida)

För 2016 års styrelse valde vice ordförande Petter Engvall samt suppleant Michael Walderyd att tacka för sig och vi tackar för ett mycket väl utfört uppdrag.Valberedningens förslag till Kärnans styrelse 2017 presenterades sedan av Emma Nilsson. Som ordförande föreslogs Erik Kruse bli omvald och som vice ordförande föreslogs Olof Mattisson. Årsmötet gav bifall i bägge fall. Från förra årets möte sitter Daniel Månsson, Victor Skoglund, Åsa Bergman, Madelene Hansson och Martin Karlsson kvar. Kyle Morrison sitter kvar som suppleant. Valberedningens förslag var dessutom att välja in Tobias Magnusson och Jonathan Vasilcin som styrelseledamöter samt Daniel Zahedi som suppleant. Årsmötet gav bifall åt samtliga.Kärnans styrelse presenterade därefter förslag på ny valberedning för 2017. Emma Nilsson och Dan Ekberg hoppar av sina uppdrag och vi tackar för lång och trogen tjänst. Nytt förslag blev att Per-Olof Persson skulle bli omvald och att Maria Karlsson samt Martin Nilsson skulle väljas in. Årsmötet gav bifall åt samtliga.2017 års styrelse kommer att se ut som följer:Erik Kruse (ordförande)Olof Mattisson (vice ordförande)Daniel MånssonVictor SkoglundJonathan VasilcinMartin KarlssonÅsa BergmanMadelene HanssonTobias MagnussonKyle Morrison (suppleant)Daniel Zahedi (suppleant)