Kärnans årsmöte för verksamhetsåret 2017

Onsdagen den 17/1 klockan 18.30 höll Supporterklubben Kärnan sitt årsmöte för verksamhetsåret 2017 inne på Bistro 1907, Olympia.Sittande ordförande Erik Kruse öppnade årsmötet och berättade bland annat att årsmötet fått ta del av ett blad med några korta punkter som förklarade vad supporterklubben arbetat med under 2017:… vi tog cirka 10 000 kronor av de vinstpengar som inkom via Darijan Bojanic seger i FIFA-turneringen till att finansiera utrustning som den fristående kanalen Media di HIF använt sig av den gångna säsongen.… vi höll medlemskväll hos Trouble Loves Me och Sweet & Tender. Affärerna hade rabatterade priser för våra medlemmar.… vi utlyste en mustaschodlarkampanj med syfte att samla in pengar åt Barncancerfonden så länge som HIF var obesegrade 2017. Totalt samlades det in 5000 kronor.… vi kunde i maj meddela att vi blev officiella samarbetspartners med Kings corner, som länge varit en naturlig samlingspunkt för uppladdning inför HIF-matcher. Samarbetet innebar bland annat framtagandet av ett rabatterat erbjudande på mat och dryck. Förhoppningen är att utveckla samarbetet framöver.… vi subventionerade flertalet resor, samt tog fram uppskattade souvenirer som vi sålde för rabatterat pris till våra medlemmar.… vi hade möte tillsammans med HIF:s ordförande Krister Azelius, klubbdirektör Mats-Ola Schulze samt styrelseledamöterna Oskar Rönningberg och Andreas ”Swiss” Svensson efter säsongen. Här utvärderade vi den gångna säsongen samt ställde frågor hur de planerar inför framtiden.… det finns planer om att ha stående möte med ansvariga inom HIF för kontinuerlig utvärdering av arbetet som sker runtom HIF och runtom supporterkulturen.Röstlängden fastställdes därefter till trettiofem (35) stycken röstberättigade medlemmar. Som mötesordförande valdes Martin Nilsson. Som sekreterare valdes Madelene Hansson. Mötet varade i 30 minuter och utöver val av nästa års styrelse samt ny valberedning diskuterades huruvida medlemsavgiften skulle höjas från 100 kronor till 150 kronor. Årsmötet röstade för att nuvarande medlemsavgift på 100 kronor skulle kvarstå.Sittande ekonomiansvarig Martin Karlsson redogjorde också för den ekonomiska årsberättelsen. Supporterklubben Kärnan avslutade året med cirka 127 000 kronor i kassan, ungefär som på samma nivå som 2016. Tillgångarna har ökat i och med ett högre lagervärde. Främst beroende på souvenirer. Huvudsakliga aktiviteter under 2017 var att gå in med sponsorpengar till den fristående kanalen Media di HIF:s kamerautrustningar samt samla in pengar åt Barncancerfonden.Revisorerna hade inga anmärkningar och föreslog att årsmötet skulle rösta för ansvarsfrihet åt styrelsen även för 2018. Årsmötet gav bifall åt förslaget.Från 2017 års styrelse valde vice ordförande Olof Mattisson, styrelseledamot Martin Karlsson och Madelene Hansson samt suppleant Kyle Morrison att hoppa av sina poster och vi tackar samtliga för mycket väl utfört uppdrag.Valberedningens förslag till Kärnans styrelse 2018 presenterades sedan av Per-Olof Persson och Maria Karlsson. Som ordförande föreslogs Erik Kruse bli omvald och som vice ordförande föreslogs Jonathan Vasilcin. Årsmötet gav bifall åt förslagen. Från förra årets möte sitter ledamöter Daniel Månsson, Victor Skoglund, Åsa Bergman och suppleant Daniel Zahedi kvar. Valberedningens förslag var dessutom att välja in Caroline Kjellander och Andreas Edstav som styrelseledamot och Elias Mårtensson samt Louise Nilsson som suppleanter. Årsmötet gav bifall åt samtliga.Kärnans styrelse presenterade därefter förslag på ny valberedning för 2018. Per-Olof Persson och Martin Nilsson valde att hoppa av sina uppdrag och vi tackar båda för väl genomfört arbete. Nytt förslag blev Maria Karlsson skulle bli omvald samt att Hannes Alvesson och Johanna Ahlgren skulle röstas in. Årsmötet gav bifall åt samtliga.2018 års styrelse ser alltså ut som följer:Erik Kruse (ordförande)Jonathan Vasilcin (vice ordförande)Daniel Månsson (vald på två år)Victor Skoglund (vald på två år)Caroline Kjellander (vald på två år)Åsa BergmanTobias MagnussonAndreas EdstavDaniel ZahediElias MårtenssonLouise Nilsson***Inte tecknat medlemsskap i supporterklubben för 2018? Lös det då här!