Kärnans rapport från SFSU:s supporterträff 28-29 juni

BakgrundEfter det tragiska dödsfallet i premiären bestämde sig SFSU (Svenska Fotbollssupporter Unionen) tidigt för att försöka göra något. Detta mynnade ut i ett möte på temat självrannsakan i Stockholm över två dagar för att skapa en plattform för diskussion. På mötet deltog bland annat supportrar från en rad olika lag, journalister, representanter för SvFF (Svenska Fotbollsförbundet) och SEF (Svensk Elitfotboll) (bland annat Lars-Christer Ohlsson, generalsekreterare i SEF och Karl Erik Nilsson, förbundsordförande i SvFF), initiativtagare till diverse projekt, Björn Eriksson (regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld 2011-2013) och större delen av SFSU:s styrelse. Från Kärnans räkning deltog Andreas Hägg (som tyvärr inte kunde delta under hela mötet pga arbete), Olof Mattisson och ordförande Martin Nilsson. Även Linus Jensen från HIF var där i egenskap av styrelseledamot för SFSU.Mötet inleddes av Tony Ernst (ordförande i SFSU) där han pratade om vikten av självrannsakan och dialog samt bakgrunden till mötet.Efter inledningsanförande så bjöds Lars-Christer Olsson (ordförande i Svensk Elitfotboll) att tillsammans med Tony Ernst samtala kring samarbetet mellan SFSU och SEF som båda var väldigt nöjda med. Man uttryckte också det naturliga i samarbetet eftersom man på många sätt är varandras motpoler. SEF representerar klubbledningarna och SFSU supportrarna. Man meddelade också att SEF kommer att stötta SFSU ekonomiskt, men det här kommer utan krav på motprestation.Sedan var det dags för Kärnans ordförande Martin Nilsson att prata om självrannsakan och samtidigt försöka ge vår bild på det som hände i premiären och vad vi har dragit för lärdomar. Vi kommer att lägga upp en mer detaljerad beskrivning av den här presentationen längre fram så att alla våra medlemmar kan ta del av det vi förmedlade som representanter för Kärnan. Även Djurgårdens säkerhetsansvarige, Mats Jonsson, höll ett anförande på samma tema.Därefter följde ett fullspäckat schema som innehöll en rad olika föredrag och paneldiskussioner. Det är omöjligt att få med allt bra som sades i en kort rapport, men vi ska försöka lyfta fram några bra och viktiga punkter och avslutningsvis summera mötet:Fotboll för allaSofia Karlsson från AIK berättade och svarade på frågor om projektet ”Fotboll för alla”. Syftet är att ta fram utbildningsmaterial till bland annat tränare och att i förlängningen skapa en fotboll som är välkomnande för alla. Bland annat genom att ta upp frågeställningar kring sexism, rasism och homofobi. Mer om projektet i sin helhet kan ni läsa här och det rekommenderar vi alla att göra.Klacken utan röstFredrik Stjernström och Christian Naumanen sin kandidatuppsats ”Klacken utan röst” som är en vetenskaplig ansats i frågan kring medias bild av supportrar. Den bygger på en analys av artiklar om supportrar från ledande svenska tidningar under åren 2011 och 2012, hur dessa var vinklade samt vilka som fick komma till tals.Slutsatsen var att hälften av artiklarna var negativt riktade medan bara en femtedel var positivt samt att supportrar sällan kommer till tals. Man menade dessutom att den generella bevakningen bröt mot de pressetiska regler alla berörda tidningar har skrivit under. Ni kan hitta rapporten i dess helhet här.Detta följdes upp av en paneldiskussion om mediabilden med Oskar Månsson från Aftonbladet, Max Wiman från Sydsvenskan, samt Tony Ernst och Sofia Bohlin från SFSU som innehöll många intressanta vinklar på diskussionen. Framförallt var det intressant att höra journalisternas syn på det hela.SchemaläggningEn paneldebatt med Mats Enquist (generalsekreterare i SEF), Karl-Erik Nilsson och Tony Ernst som skulle handla om förutsättningarna kring bortaresande kom till stor del att handla om schemaläggningen av matcher. Det hela är ett svårt arbete med många intressenter och där förändringar kan uppstå med väldigt kort varsel t.ex. beroende på hur det går i olika cuper. Karl-Erik Nilsson bjöd även in SFSU att delta i arbetet inför schemaläggningen av nästa säsong.Grow SöderortChristoffer Abrahamsson från Hammarby som berättade om projektet Grow Söderort som bygger på att man med hjälp av insamlade pengar kan dela ut årskort till unga i svåra situationer som kanske inte har de ekonomiska möjligheterna själva.SupporterakademinSupporterakademin är ett projekt från AIK där man har låtit 18 supportrar mellan 17 och 25 år delta på en rad föreläsningar i syftet att ge dem verktyg som supportrar för att kunna engagera sig i viktiga frågor. Tanken är att vi i takt med att vi växer ställs inför både ökade möjligheter och ökade hot som supportrar. För att kunna hantera det här behöver vi utvecklas. Axel Granath som själv gått i akademin höll i presentationen.StadiongruppenPer Solér från MFF berättade om Stadiongruppen (liknande vår arenagrupp) och deras arbete för att få till den nuvarande Swedbank Stadion, med lärdomar för andra i liknande sammanhang. Både saker som gjordes bra och misstag togs upp. Mycket av fokus låg på arbetet kring deras ståplatsläktare, då det från början inte fanns några planer på att ha någon ståplats på Swedbank Stadion.SammanfattningHelgen har varit intensiv och lärorik. Vi tycker oss ha fått ett breddat perspektiv på hur vi kan jobba både som supportrar till en klubb men också som fotbollssupportrar i allmänhet som vi hoppas kunna använda i arbetet med Kärnan men också sprida vidare till andra.I många frågor har vi samma intressen och det är avgörande att vi kan samarbeta över laggränserna. I andra frågor kanske vårt intresse främst handlar om oss själva och vår klubb, men även där gynnas vi av att diskutera med andra och titta på hur dom har löst problem. Vi är mycket nöjda och hoppas från Kärnans sida att det här kan bli en återkommande träff som komplement till SFSU:s årsmöte.I höst så äger SFSU:s årsmöte rum i Malmö och vi rekommenderar starkt alla som har möjlighet att besöka det.Olof Mattisson (Supporterpolitiska frågor)Martin Nilsson (Ordförande)