Köp säsongskort på sektion 37!

Billigt och smidigt - en självklarhet inför 2014!

Säsongen närmar sig med stormsteg, det är nu mindre än två månader till den Allsvenska premiären. I år gör vi en storsatsning på Sektion 37! Det är på 37:an som stödet på Olympia har sitt starkaste fäste och inför 2014 har det gjorts en rad justeringar. Sektionen har blivit kategoriserad som ståplats, vilket innebär att kapaciteten blir 900 istället för tidigare 580. Som en följd av detta har priserna sänkts.Vi i Kärnan ser detta som oerhört positivt, inte minst för nyrekryteringen av unga, engagerade supportrar. Priset för säsongskort på 37:an är i år 2000 kronor för vuxna och 1000 kronor för ungdomar, studenter och pensionärer. Är du dessutom medlem i HIF är priset bara 800 respektive 1600 kronor. Och medlemskap i vår förening är ju självklart, eller hur?Detta innebär att du som medlem och säsongskortsinnehavare på 37:an bara betalar 130 kronor per match. Som ungdom, student eller pensionär betalar du 76 kronor per match.Frågan vi ställer till dig är, har du råd att inte ha säsongskort i år?Förra året såldes 270 säsongskort på sektion 37. Under 2014 hoppas vi kunna öka denna siffra till 500. Vi vet att engagemanget finns där, så vi har inga tvivel om att detta är en rimlig målsättning.Teckna ditt säsongskort idag! http://www.hif.se/sasongskort.aspxHar du frågor rörande säsongskort vänder du dig till biljett@hif.se

Köp säsongskort på sektion 37!