Ordföranden har ordet: Jätten har vaknat?

Häromdagen utlyste Kärnan årsmöte för verksamhetsåret 2018uppe i Bistro 1907 torsdagen den 24/1 18.30. Det ger mig anledning att snabbttitta tillbaka lite på vad vi i Kärnans styrelse egentligen gjorde under detgångna året och samtidigt blicka framåt mot det 2019 som bara är sex dagargammalt.

Vi inledde året med att lansera ett helt unikt supporteröl isamarbete med initiativtagaren och ölbryggaren Robin Skoglund, mikrobryggerietFriends Company och vår samarbetspartner Kings Corner – där ölet har gått attköpa.

Ölet – Södra stå session IPA – lanserades i samband med envälfylld och lyckad talarkväll tillsammans med P-O Ljung och ChristofferAndersson och togs emot mycket väl.

2018 ännu etthektiskt och händelserikt år i supporterkulturens namn

Kärnan har inte gått in med en krona utan enbart ageratsamlingspunkt för samarbetet samt lyft ölet i samband med arrangemang somutlysts på Kings Corner. Varje glas ni druckit under säsongens gång harbidragit till att stärka supporterkulturen runt Sundets Pärla, då Kärnan dragitin 100 SEK per såld öltunna som sedan gått åt att kraftigt subventionerasouvenirer och resor.

Vårt samarbete med HIF har också rullat på i produktiv ochinnovativ takt. Vi lanserade den gemensamma souveniren Medlemsägdtröjan efterdiskussioner med Alexander Ström i samband med AFC hemma där Kärnan stod fördesignen och HIF fick hela vinsten på försäljningen. Vi initierade också samarbetemed sportbarens driftige verksamhetsansvarige Annika Perger under slutet avsäsongen där Kärnan-medlemmar fick förmånliga priser på både mat, dryck ochförköpskuponger. Något som genererade ett rejält uppsving i försäljning avburgarna som återfinns i värmeskåpen i baren.

Utöver initiativ som gynnat både Kärnans egen och HIF:sekonomi vilket ju i slutändan gynnar alla HIF:are var såklart pricken över i:etAndreas Granqvist-tifot. I samband med tifot utlyste privata initiativtagare entifoinsamling som skulle förvaltas av Kärnan och mottagandet blev överväldigande.Utöver de dryga 18 000 kronor som kom in tack vare er såg Kärnan till att fyllapå där det behövdes genom tifokassan som vi förvaltar sedan tidigare. Islutändan möjliggjorde alla unisona supporterkrafter det största tifot Olympianågonsin sett.

2019 ett steg närmretransparens?

Vid sidan av det arbete följer Kärnan som vanligt noggrantoch med största intresse den pågående utvecklingen inom HIF. Det står ju nuklart och är allmänt känt att det brustit i kontrollerna vad gäller ekonomin,något som satt oss i ett om möjligt än prekärare läge än tidigare. Inget nyttför den som haft öron och ögon öppna under en längre tid men icke desto mindre beklagligt.

Senaste uppgifterna är att styrelsen tillsammans med denbitvis nya ledningen ska ha hittat åtminstone riktlinjer för en långsiktiglösning. Apropå den nya ledningen ser jag inte några mer lämpade personer attordna den givna situationen än KD Joel Sandborg och administrative chef RobinLundgren.

Med talande meriter, erfarenheter och ett annorlundapraktiskt tänk kring föreningsbyggande och ekonomiska strukturer ska det blispännande att följa det arbete som jag vet redan påbörjats fortskrida över denästkommande säsongerna. I synnerhet den dagen vi börjar få rätsida på våraproblem.

Jag har haft ett initialt samtal med Joel Sandborg som redanbåde visat och sagt sig vara mån om en pågående dialog med supportrar i allmänhetoch en transparent förening i synnerhet. Det sistnämnda har visat sig vara liteav en tom catch phrase på sistone men än så länge bygger Joel Sandborg medhandling bakom orden och jag ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet ochutbytet mellan HIF och Kärnan under 2019.

Detta oavsett om jag sitter kvar som ordförande eller ej!Det är som bekant ett årsmöte där styrelsen för 2019 bland annat ska väljas in.Vi ses torsdagen den 24/1 kl 18.30 i Bistro 1907 på Olympia.

Erik Kruse,
Ordförande Supporterklubben Kärnan