Vi behöver din röst!

Debatten om Olympiapubliken går varm på diverse forum och kommentarsfält. Åsikterna är många och varierade vilket tyder på att det finns ett stort intresse för HIF. Stadens fotbollsklubb berör, för att uttrycka det milt! I detta engagemang och i den intensiva debatt som pågår finns det naturligtvis många kloka idéer om hur man kan få fler att besöka Olympia mer frekvent. Dessa idéer vill vi ta del av!I nästa vecka ska vi, tillsammans med representanter för HIF, ha ett möte där publikfrågan står i fokus. Vi i Kärnans styrelse kommer att representera er medlemmar på detta möte och vi vill därför gärna ta del av era åsikter.Hur kan vi och HIF bli bättre på att locka publik? Vad är bra redan idag och vad bör bli bättre i framtiden? Vad uppskattar du under ett besök på Olympia och vad hade du helst varit utan? Alla förslag, tankar och idéer är välkomna. Det enda kravet vi har är att de håller en seriös och konstruktiv ton. osterborta2HIF och Kärnan är medlemsföreningar. Här är det era röster som betyder något, så gör dem hörda i ett forum där du faktiskt har chans att påverka.Skicka in dina idéer och förslag till: information@karnan.nuTack för ditt engagemang!