15 mil för Kim – ett vackert engagemang med fantastiskt resultat

Sedan vi förra onsdagen lanserade #15milförkim har HIF-familjen och många andra visat upp sig från sin allra bästa sida. Stödet har varit gränslöst och vi har alla enats kring något oerhört viktigt. Stödet har visat sig i olika former; uppmuntrande ord på internet, stöttande tillrop till vandrarna längs vägarna, positiva artiklar i media och inte minst i form av faktiska bidrag till Kims fond.15 milVi är både stolta och rörda när vi nu presenterar att insamlingen hittills resulterat i hela 63 303 kronor! Då har vi även bidrag som ännu inte hunnit nå oss, en slutgiltig summering återkommer vi med på måndag när allt är ihopräknat.Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit. Ett initiativ av detta slag lyckas endast om engagemanget hos gemene man finns där och det har vi utan tvekan fått bevisat för oss, att det finns. När vi på måndag presenterar det slutgiltiga resultatet kommer vi också, som utlovat, att omnämna de som varit extra generösa. Idag fokuserar vi istället på att tacka alla – ordspråket ’många bäckar små’ ska bevisligen inte underskattas.Ett extra stort tack riktas naturligtvis även till hjältarna, med Ted Hundborg i spetsen, som i lördags morse lämnade IH med destination Mjällby. Att gå 15 mil är sannerligen en utmaning, som för några vandrare visade sig övermäktig. Såväl de som tvingades ge upp som de som till slut kom i mål, förtjänar den största respekt. Det är ni som varit frontfigurer i kampanjen, utan er hade inget varit möjligt. Nämnas ska även de två supportrar som cyklade samma sträcka för ändamålet. Stort även det!15milVi fortsätter insamlingen till och med imorgon – PlusGiro 409 22 26-2, märk insättningen med ditt namn samt #15milförkim.Vill du därefter skänka pengar till fonden går det naturligtvis bra, men vi hänvisar då direkt till Kims fond hos Hjärnfonden.

Tack, ni är fantastiska!