Bryr du dig om HIFs framtid?

Torsdagen den 7:e mars klockan 19:00 äger Helsingborgs IF:s årsmöte rum på Sundspärlan. Årsmötet är den viktigaste matchen för året. Det är på årsmötet som vi medlemmar har chansen att påverka vår förening i den riktning vi anser bäst. Det är på årsmötet vi har chansen att med demokratiska medel rösta i viktiga frågor som kan få stora konsekvenser för Helsingborgs IF. Så frågan är, hur mycket bryr du dig om HIF:s framtid?OrdförndeklubbaÅrsmötet brukar locka cirka 2-300 medlemmar. Det är inga imponerande siffror. Med andra ord finns det stora möjligheter att rösta igenom de motioner man tror skulle generera positiva effekter för vår förening.51% -regeln är en fråga som är mer aktuell än någonsin och inför detta årsmöte har en motion om stadgeändring skickats in av Petter Engvall. Motionen vill slå vakt om medlemsdemokratin och säkerställa att det är medlemmarna som har beslutande makt vid årsmöten även i framtiden. En utförsäljning av Helsingborgs IF till en privatperson eller ett företag är inte önskvärd menar Petter Engvall och föreslår därmed att en ny paragraf 10 ska läggas till under allmänna bestämmelser.”För utförsäljning av andel större än 51% av HIF krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de bägge årsmötena skall minst 30 dagar ha förflutit.”. Läs motionen i sin helhet här.Supporterklubben Kärnans styrelse fick vid årsmötet den 5:e januari mandat att å sina medlemmars vägnar driva frågan om att bevara 51%-regeln. Vi anser att denna motion tydligt går i linje med detta arbete, som bottnar i ett värnande om medlemsdemokratin i föreningen. Vi ser därmed positivt på Petter Engvalls motion och vi tror att den stadgeändring som föreslås hade gynnat Helsingborgs IF. Det hade skapat en tröskel av trygghet för oss medlemmar som i dag saknas i våra stadgar.Därför uppmanar vi alla våra medlemmar att närvara på årsmötet den 7:e mars och göra sin röst hörd. Även om en utförsäljning av HIF inte är möjlig eller aktuell i dag så finns det inget som säger att det inte kan komma att förändras i framtiden.Hur ställer du dig till att HIF i framtiden riskerar att blir privatägt och att föreningens medlemmar inte längre har en majoritet av rösterna? Hur ställer du dig till att HIF i framtiden kanske döps om till Red Bull Helsingborg utan att vi medlemmar har möjlighet att säga emot? Det må vara skräckexempel, men likväl exempel som vi har sett i andra länder. Varför inte jobba emot denna utveckling redan nu?Det finns även ekonomiska incitament för att förhindra en utförsäljning av klubben. Både EU och UEFA har i två separata rapporter kommit fram till att medlemsägda föreningar uppvisar en stabilare ekonomi och har generellt bättre framtidsutsikter och långsiktig hållbarhet än privatägda klubbar. Detta går att läsa i Vision Europe (UEFA, 2005) samt EU:s Independent European Sports Review (Jose Luis Arnaut, 2006).Läs även Intervjun med HIF-supportern Patrik Svensson från Svenska Fotbollssupporterunionen, för att få bättre inblick i frågan:Kom på årsmötet, visa att du bryr dig om din förening!Torsdag 7 mars 19:00Sundspärlan HelsingborgMedlemskap för 2012 är det som gäller för att få rösta på mötet.[box style="warning"] Vi är medvetna om att den inkomna motionen innehåller ett fel. Det är givetvis en utförsäljning av mer än 49% som åsyftas. Vi har varit i kontakt med HIF:s styrelse och de ser inga problem med att motionen justeras innan eller vid årsmötet då det är andemeningen som är det väsentliga. [/box]