En kostsam och smärtsam brand

Under lördagskvällen kom det ett larm till brandkåren om att det brann på Olympia. Branden startade under den östra läktaren och när släckningsarbetet var slutfört kunde det konstateras att innehållet i både Kärnans och tHIFo:s förvaringscontainrar till stora delar gått förlorat.Detta mesta är materiella förluster som givetvis drabbar oss hårt ekonomiskt, men det är ersättningsbart. Det som däremot inte går att ersätta är gamla signerade matchtröjor, tavlor, fanzine och andra minnessaker som vi samlat på oss genom åren. Det smärtar att år av minnen försvunnit på bara några få minuter.Under dagen har styrelsemedlemmar varit på Olympia och försökt bringa ordning i röran. En del saker har lyckligtvis kunnat räddas, men vi tvingas också kasta mycket. För en ideell förening med ytterst begränsade resurser är det givetvis tufft för oss, men tillsammans kommer vi att klara detta. Vi ser redan att HIF-familjen står enad och vi känner ett stort stöd från både medlemmar och utomstående.Nu avvaktar vi Polisens utredning som förhoppningsvis kan bringa klarhet i vad som hänt.