Förändring i Valberedningen

Till Kärnans valberedning 2014 valde årsmötet Dan Ekberg, Emma Nilsson och Petter Engvall. Den sistnämnda har nu av flera personer blivit nominerad till att sitta i styrelsen nästa år, och har efter noggrant övervägande bestämt sig för ställa upp för uppdraget som styrelseledamot.För att undvika jäv har Petter Engvall därför bestämt sig för att avgå från valberedningen med omedelbar verkan.Emma Nilsson och Dan Ekberg fortsätter däremot sitt arbete och vill än en gång passa på att uppmana till att nominera kandidater till styrelsen. Nomineringar skickas till valberedningen@karnan.nu