Rapport från SFSU-helgen

Den gångna helgen höll Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) årsmöte på Swedbank stadion i Malmö. Runt 100 deltagare var anmälda och dessa representerade nästan alla lag i Allsvenskan och några i Superettan. Både officiella supporterklubbar och inofficiella grupperingar. Från Helsingborg fanns representanter från Kärnan och grupperingen Sundsbusarna. Även vår SLO Alexander Ström närvarade.På lördagen var det workshops och stordiskussioner på schemat. Frågorna som diskuterades var många, allt ifrån hur polisen bemöter supportrar till kvaliteten på bortasektioner och pyroteknik. Att redogöra för alla samtal är i det närmaste omöjligt, framför allt då mycket diskuterades i mindre grupper, men jag ska försöka lyfta fram några exempel på samtal och heta frågor.Repression och solidaritetsarbeteVi är många som upplevt det, att polisen vid olika tillfällen agerar på ett sätt som gör att vi supportrar känner oss orättvist och ibland illa behandlade. Det kan handla om attityder, massgripanden och övervåld. Frågorna som vi i grupper skulle diskutera var dels hur man bör och kan agera när incidenter inträffar och dels hur man kan jobba förebyggande samt i efterhand. Det rådde oftast stor enighet i att det var svårt att göra något i stunden, det är mycket känslor som kan bidra till att en situation eskalerar. Dokumentera, ifrågasätt och anmäl, var väl svaret som de flesta landade i, samt att det vore en fördel om man hade en kontinuitet i vem som är insatsledare. Idag byts de väldigt ofta ut, och i dialogen inför matcher börjar man ofta om på 0. Det skapar frustration och en misstro. Med ett mer långsiktigt perspektiv hade man lättare kunnat bygga upp ett ömsesidigt förtroende.Det fanns också en viss uppgivenhet på grund av att JO-anmälningar sällan leder någonstans. Samtidigt är det viktigt att fortsätta anmäla när man tycker att polisen agerat fel. Förslag kom fram om att SFSU kan ta en mer stödjande roll här, kanske genom att hjälpa till med anmälningsprocessen och i ett senare skede följa upp hur det gått med anmälningarna. Detta var dock inget som klubbades, men ett förslag som togs emot positivt.Vårt eget ansvar diskuterades givetvis också. Om man ska vinna trovärdighet i frågan kan man inte blunda för att det också finns supportrar som initierar stökigheter mot polisen. Här måste de såklart få ingripa. Problemen uppstår när oskyldiga kommer i kläm, vilket tyvärr inte sällan händer.En annan fråga som kom upp var att supporterpolisens roll är problematisk. När det väl blir stökigt har de en viktig funktion, de kan exempelvis med sin personkännedom hjälpa polisen att göra rimliga bedömningar om ingripanden. Problemet är att de saknar befogenheter i sådana situationer, och svaret man får är ofta ”vi kan inget göra” med hänvisning till att insatsledarens ord är lag. Vilken funktion har då egentligen supporterpolisen i skarpa situationer?PyroteknikFrågan om pyroteknik gavs mycket utrymme, inte minst med tanke på de nya riktlinjer som tagits fram med en öppning för legal användning. Hur ska det gå till? Vem ska få ansöka? Kommer de illegala bränningarna upphöra? Det finns fortfarande mycket oklarheter i frågan och klubbarnas inställning varierar kraftigt. Björnar Posse, ordförande i NSA, Norges motsvarighet till SFSU, berättade om Pyrotekniksituationen i Norge, där lagligt användande varit en framgång. Detta har också bidragit till att allmänhetens syn på exempelvis bengaler blivit mer positiv. Kan Norge vara en förebild på området? Se en intervju med Björnar här.Lena Wiberg, SLO för Djurgårdens IF, berättade om hur samtalen med de olika instanserna (förbund, polis, brandmyndighet, etc) fortlöper. Hon har i flera år engagerat sig i frågan och berättade att det tagits steg framåt, även om det är långt kvar. Hon förklarade att målet är legala bränningar som i så stor utsträckning som möjligt liknar de som sker idag. Legala bränningar ska testas under 2015, i Stockholm och i Malmö. Det blir en spännande fråga att följa.Och så några kortisar…SFSU:s framtid diskuterades. Vilken funktion ska SFSU ha i fotbolls-Sverige? Total enighet om att de fyller en oerhört viktig roll, styrkan i att ha en gemensam supporterröst är ovärderlig och de senaste åren har SFSU skaffat sig en legitimitet som innebär att alla lyssnar. SFSU har blivit en viktig spelare, en röst att räkna med. Samarbetet med SEF utvecklas ständigt och under diskussionerna kom förslag om att ytterligare utveckla organisationen med geografiska grupper som kan träffas oftare. Ny efterlängtad hemsida är också på gång. Här är inslag som tar upp SFSU:s ökande inflytande i svensk fotboll:http://www.fotbollskanalen.se/video/3021483/det-har-ar-sfsu--supportrarna-det-viktigaste-som-finns/http://www.fotbollskanalen.se/video/3021943/sa-ska-sfsu-fa-fortsatt-inflytande-inom-svensk-fotboll-bra-grund-att-sta-pa/På årsmötet som ägde rum på söndagen valdes en delvis ny styrelse. Tony Ernst fick fortsatt förtroende att vara ordförande och Sofia Bohlin (IFK Göteborg) valdes till vice ordförande. Mattias Arvidsson (Helsingborgs IF) röstades in i styrelsen. Mattias är en engagerad 29-årig HIF-supporter som bland annat varit en drivande kraft i Sundsbusarna de senaste 10 åren. Vi ser fram emot hans engagemang i SFSU och tror att han har mycket att bidra med. Här är den nya styrelsen.Spelschemat. För första gången så ska supportrar få vara med och tycka till om hur spelschemat ska se ut. Läs mer om det här. ReflektionI mediacenter på Swedbank Stadion fanns supportrar från alla läger, även supportrar som vanligtvis är bittra rivaler. Jag tycker att det är stort och viktigt att man tillfälligt kan lägga rivaliteten åt sidan och ta gemensam strid för frågor som påverkar oss alla. För även om vi följer olika lag så sitter vi många gånger i samma båt. I samtalen märker man tydligt att vi delar samma eller liknande erfarenheter från våra supporterliv. Att kunna träffas under ordnade former och diskutera problem och lösningar är viktigt för vår framtid och SFSU är ett fantastiskt bra forum för detta.Följ gärna SFSU på Facebook och Twitter. för att ta del av information i framtiden.