SFSU

SFSU-helg och årsmöte

Söndagen den 1:a december hölls SFSU:s årsmöte som i vanlig ordning föregicks av en workshop dagen innan. Den här gången hölls helgen i Norrköping. Från Helsingborgs IF:s håll är de föreningar som just nu är medlemmar i SFSU Kärnan och Sundsbusarna och båda fanns representerade under helgen liksom vår SLO, Alexander Ström. Nedan följer en sammanfattning av helgen och undrar ni mer både kring SFSU generellt, vår roll och den här helgen specifikt svarar vi såklart på frågor som ni kan ställa antingen via mail till info@karnan.nu eller på vår Facebook-sida.Juridisk SupportermanualTemat för workshopen var repression och inleddes med en presentation av en juridisk manual för fotbollssupportrar som tagits fram av AIK-supportrar. En manual som förhoppningsvis kan komma att bli till stor hjälp för fotbollssupportrar runtom i Sverige och som ni kan läsa här.Axel Granath från Allmänna Supporterklubben och Sol Invictus som genomförde presentationen valdes även senare in i SFSU:s styrelse.SvFF och SEFEtt litet stickspår, men ändå mycket givande, ifrån temat repression var när Karl-Erik Nilsson från SvFF och Lars-Christer Ohlsson från SEF gick upp på scen och svarade på frågor. Intrycket är att relationen mellan dessa föreningar och SFSU har förbättrats avsevärt genom åren och att det nu finns en stor ömsesidig respekt och goda möjligheter för en konstruktiv dialog, trots att meningsskiljaktigheter såklart fortfarande finns.Bland annat togs konstgräsfrågan och 51 % - regeln upp, och man kan väl säga att det var ett negativt respektive positivt men två väntade svar. Man har idag inga ambitioner att försöka vända konstgrästrenden, vilket vi från Kärnans styrelses håll beklagar (vilket vi tror att vi har våra medlemmar bakom). Vad gäller 51 %- regeln så finns det idag inte någon diskussion om förändring vilket vi ser som positivt.OS och spelschematEn annan fråga som diskuterades var OS i sommar där Sverige kommer att delta men som krockar med Allsvenskan. I och med att det i grunden är ett U21-mästerskap (med utrymme för tre överåriga spelare) så kommer sannolikt flera Allsvenska spelare vara aktuella trots att deras lag samtidigt kommer spela matcher i Allsvenskan. Från HIF-håll kan Calle Johansson, Darijan Bojanic och Jordan Larsson nämnas som spelare som samtliga har åldern inne och med en stark vår skulle kunna bli aktuella. Regeln är då sådan att det är upp till varje enskild förening att avgöra om de vill släppa i väg sina spelare. Vi får alltså själva avgöra om vi vill släppa iväg eventuella spelare till mästerskapet men det finns inga möjligheter att ändra i spelschemat.Football Supporters EuropeFootball Supporters Europe (PSE) är som namnet antyder en organisation för fotbollssupportrars intressen i hela Europa. Man jobbar över landsgränserna med att lära sig av varandra och för att tillsammans bli en stark och trovärdig röst för förändring, dialog samt med att sprida kunskap. På SFSU-helgen var man representerade av Daniela Wurbs och Tine Hundahl Jensen och gav en mycket givande presentation om sitt arbete samt utvecklingen i Europa.Det som slår en när man bland annat hör om Ajax-supportrar bosatta i Eindhoven som - om de vill se PSV mot Ajax - först tvingas åka till Amsterdam, sedan tillbaka till Eindhoven där matchen spelas, och sedan tillbaka till Amsterdam för att slutligen på egen hand behöva ta sig hem till Eindhoven, eller om de kollektiva avstängningar som börjar bli allt vanligare i Europa, är att vi i många avseenden har det väldigt bra i Sverige. Men samtidigt har vi stora anledningar att vara uppmärksamma och vaksamma på utvecklingen.Samtidigt finns det också många idéer runtom Europa som vi kan lära oss av. Hur man har arbetat aktivt för att sprida kunskap i bengalfrågan i Tyskland och Österrike eller hur man i Norge har lyckats förbättra situationen för supportrar genom att hyra in en advokat vid vissa matcher med det enda uppdraget att notera polisövergrepp. Fotbollskanalen genomförde även en kort intervju med Wurbs.ÅrsmötetInför 2016 så valdes en till stor del helt ny styrelse in. Bland annat slutade den tidigare ordföranden Tony Ernst (MFF) och ersattes av Sofia Bohlin (IFK Göteborg) som intervjuas här. Från HIF håll så slutar Mattias Arvidsson som valdes in förra året men istället valdes Dan Ekberg in. En mångårig supporterprofil som idag bland annat sitter i Kärnans valberedning och är drivande inom Sundsbusarna. Ekberg har tidigare suttit i Kärnans styrelse, SFSU:s valberedning och Arenagruppen som var mycket drivande vid utformningen av Nya Olympia i allmänhet och Södra Stå i synnerhet. Den nya styrelsen i sin helhet består av:ORDFÖRANDE: Sofia Bohlin (IFK Göteborg)ORDINARIE LEDAMÖTER PÅ 2 ÅR: Ludde Frishammar (Djurgården), Åsa Wendin (Malmö FF), Dan Ekberg (Helsingborgs IF)ORDINARIE LEDAMÖTER PÅ 1 ÅR: Maria Lemberg (Hammarby), Axel Granath (AIK), Jesper Uhlén (Halmstad BK)SUPPLEANTER: Jonas Larsson (Gefle IF), Felix Jonsson (Örgryte IS), Viktor Olsson (Malmö FF)

Rapport från SFSU-helgen

Den gångna helgen höll Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) årsmöte på Swedbank stadion i Malmö. Runt 100 deltagare var anmälda och dessa representerade nästan alla lag i Allsvenskan och några i Superettan. Både officiella supporterklubbar och inofficiella grupperingar. Från Helsingborg fanns representanter från Kärnan och grupperingen Sundsbusarna. Även vår SLO Alexander Ström närvarade.På lördagen var det workshops och stordiskussioner på schemat. Frågorna som diskuterades var många, allt ifrån hur polisen bemöter supportrar till kvaliteten på bortasektioner och pyroteknik. Att redogöra för alla samtal är i det närmaste omöjligt, framför allt då mycket diskuterades i mindre grupper, men jag ska försöka lyfta fram några exempel på samtal och heta frågor.Repression och solidaritetsarbeteVi är många som upplevt det, att polisen vid olika tillfällen agerar på ett sätt som gör att vi supportrar känner oss orättvist och ibland illa behandlade. Det kan handla om attityder, massgripanden och övervåld. Frågorna som vi i grupper skulle diskutera var dels hur man bör och kan agera när incidenter inträffar och dels hur man kan jobba förebyggande samt i efterhand. Det rådde oftast stor enighet i att det var svårt att göra något i stunden, det är mycket känslor som kan bidra till att en situation eskalerar. Dokumentera, ifrågasätt och anmäl, var väl svaret som de flesta landade i, samt att det vore en fördel om man hade en kontinuitet i vem som är insatsledare. Idag byts de väldigt ofta ut, och i dialogen inför matcher börjar man ofta om på 0. Det skapar frustration och en misstro. Med ett mer långsiktigt perspektiv hade man lättare kunnat bygga upp ett ömsesidigt förtroende.Det fanns också en viss uppgivenhet på grund av att JO-anmälningar sällan leder någonstans. Samtidigt är det viktigt att fortsätta anmäla när man tycker att polisen agerat fel. Förslag kom fram om att SFSU kan ta en mer stödjande roll här, kanske genom att hjälpa till med anmälningsprocessen och i ett senare skede följa upp hur det gått med anmälningarna. Detta var dock inget som klubbades, men ett förslag som togs emot positivt.Vårt eget ansvar diskuterades givetvis också. Om man ska vinna trovärdighet i frågan kan man inte blunda för att det också finns supportrar som initierar stökigheter mot polisen. Här måste de såklart få ingripa. Problemen uppstår när oskyldiga kommer i kläm, vilket tyvärr inte sällan händer.En annan fråga som kom upp var att supporterpolisens roll är problematisk. När det väl blir stökigt har de en viktig funktion, de kan exempelvis med sin personkännedom hjälpa polisen att göra rimliga bedömningar om ingripanden. Problemet är att de saknar befogenheter i sådana situationer, och svaret man får är ofta ”vi kan inget göra” med hänvisning till att insatsledarens ord är lag. Vilken funktion har då egentligen supporterpolisen i skarpa situationer?PyroteknikFrågan om pyroteknik gavs mycket utrymme, inte minst med tanke på de nya riktlinjer som tagits fram med en öppning för legal användning. Hur ska det gå till? Vem ska få ansöka? Kommer de illegala bränningarna upphöra? Det finns fortfarande mycket oklarheter i frågan och klubbarnas inställning varierar kraftigt. Björnar Posse, ordförande i NSA, Norges motsvarighet till SFSU, berättade om Pyrotekniksituationen i Norge, där lagligt användande varit en framgång. Detta har också bidragit till att allmänhetens syn på exempelvis bengaler blivit mer positiv. Kan Norge vara en förebild på området? Se en intervju med Björnar här.Lena Wiberg, SLO för Djurgårdens IF, berättade om hur samtalen med de olika instanserna (förbund, polis, brandmyndighet, etc) fortlöper. Hon har i flera år engagerat sig i frågan och berättade att det tagits steg framåt, även om det är långt kvar. Hon förklarade att målet är legala bränningar som i så stor utsträckning som möjligt liknar de som sker idag. Legala bränningar ska testas under 2015, i Stockholm och i Malmö. Det blir en spännande fråga att följa.Och så några kortisar…SFSU:s framtid diskuterades. Vilken funktion ska SFSU ha i fotbolls-Sverige? Total enighet om att de fyller en oerhört viktig roll, styrkan i att ha en gemensam supporterröst är ovärderlig och de senaste åren har SFSU skaffat sig en legitimitet som innebär att alla lyssnar. SFSU har blivit en viktig spelare, en röst att räkna med. Samarbetet med SEF utvecklas ständigt och under diskussionerna kom förslag om att ytterligare utveckla organisationen med geografiska grupper som kan träffas oftare. Ny efterlängtad hemsida är också på gång. Här är inslag som tar upp SFSU:s ökande inflytande i svensk fotboll:http://www.fotbollskanalen.se/video/3021483/det-har-ar-sfsu--supportrarna-det-viktigaste-som-finns/http://www.fotbollskanalen.se/video/3021943/sa-ska-sfsu-fa-fortsatt-inflytande-inom-svensk-fotboll-bra-grund-att-sta-pa/På årsmötet som ägde rum på söndagen valdes en delvis ny styrelse. Tony Ernst fick fortsatt förtroende att vara ordförande och Sofia Bohlin (IFK Göteborg) valdes till vice ordförande. Mattias Arvidsson (Helsingborgs IF) röstades in i styrelsen. Mattias är en engagerad 29-årig HIF-supporter som bland annat varit en drivande kraft i Sundsbusarna de senaste 10 åren. Vi ser fram emot hans engagemang i SFSU och tror att han har mycket att bidra med. Här är den nya styrelsen.Spelschemat. För första gången så ska supportrar få vara med och tycka till om hur spelschemat ska se ut. Läs mer om det här. ReflektionI mediacenter på Swedbank Stadion fanns supportrar från alla läger, även supportrar som vanligtvis är bittra rivaler. Jag tycker att det är stort och viktigt att man tillfälligt kan lägga rivaliteten åt sidan och ta gemensam strid för frågor som påverkar oss alla. För även om vi följer olika lag så sitter vi många gånger i samma båt. I samtalen märker man tydligt att vi delar samma eller liknande erfarenheter från våra supporterliv. Att kunna träffas under ordnade former och diskutera problem och lösningar är viktigt för vår framtid och SFSU är ett fantastiskt bra forum för detta.Följ gärna SFSU på Facebook och Twitter. för att ta del av information i framtiden.

Kärnans rapport från SFSU:s årsmöte 2013

Helgen inleddes redan på fredagskvällen för dom som var där med en pubsamling på Aberdeen där matchen Portugal-Sverige kändes. Intresset för matchen var emellertid rätt lågt och när den var slut var det många av oss som inte ens hade noterat resultatet. Däremot var det ett bra tillfälle att få lite grepp om vilka som var där samt vilka frågor som diskuterades i dom andra klubbarna inför lördagen och söndagen.Lördagen började med lunch på Gamla Ullevi och därefter en genomgång av styrelsearbetet det gångna året under vilket man har jobbat med i huvudsak tre foksufrågor:

  • Bevarandet av 51 % regeln
  • Motverkan av ståplatsreducering
  • Att verka för tillåten pyroteknik

I samtliga frågor har vi tagit stora steg i rätt riktning, både tack vare styrelsearbetet i SFSU och att vi som medlemmar i våra egna föreningar på att demokratiskt sätt påverkat utvecklingen åt rätt håll.Efter den här genomgången delades vi in i åtta diskussionsgrupper med supportrar från olika lag och bakgrunder i varje. Ett konstruktivt och lärarorikt sätt att skapa bra diskussioner på visade det sig. Frågorna vi skulle diskutera var två olika avbrutna matcher, ”Päronincidenten” under Djurgården-Mjällby och det som hände under Hammarby-Gais i höstas. Varje grupp tilldelades ett eget perspektiv på en av dom här matcherna att diskutera utifrån och komma med konstruktiva lösningar och idéer. Det intressanta var att alla grupperna, fristående av varandra, kom med väldigt liknande tankar. Det mest genomgående var att disciplinnämnden måste fungera på ett annat sätt.För det första så borde inte lag som har uppfyllt säkerhetskraven kunna straffas för bristande säkerhet, snarare borde en utredning tillsättas för att se vad som gått fel och hur arbetet ska förbättras i framtiden för att det ska undvikas. Det ligger i alla klubbars intressen att erbjuda en säker och trevlig upplevelse på fotboll, det behövs inte böter för att tvinga klubbarna till det. Snarare borde hjälp erbjudas och eventuellt kraven på vad en arena ska uppfyllas för att det öht ska få arrangeras fotboll där förändras. Förebyggande arbete snarare än bestraffande.På söndagen var det dags för årsmötet där en ny styrelse och valberedning valdes, motionerna behandlades och nästa års fokusfrågor diskuterades.SFSU-styrelsen för 2014 i sin helhet:Ordförande: Tony Ernst, Malmö FFVice ordförande: Gustav Gelin, HammarbyKassör: Lena Gustafsson-Wiberg, DjurgårdenSekreterare: Patrik Svensson, Helsingborgs IFLedamöter: Susanne Lundberg (MFF), Michael Andersson (IFK GBG), Masih Khedri (AIK)Suppleanter: Sofia Bohlin (IFK GBG), Michael Kihlman (IFK Norrköping), Linus Jensen (Helsingborgs IF)Inför årsmötet hade det kommit in två motioner, vilka ni kan läsa mer i detalj om här.Den första motionen, från Ultras Göteborg, om att förändra bötessytemet och arbeta mer med dialog i framtiden röstades igenom enhälligt.Den andra motionen, från Bollklubben Support (Halmstad), Sillastrybarna (Mjällby), Yellow and White Pride (Falkenberg), valdes att delas upp i två delfrågor. En om att SFSU ska jobba emot att matcher flyttas med alltför kort varsel, vilket är ett problem framförallt i Superettan idag, och en om att SFSU ska jobba för gemensamma matchdagar och avsparkstider.Den första delen i motionen röstades även den igenom av en enhällig majoritet, men den andra fick relativt svagt stöd och röstades inte igenom. I även den här frågan bestämde vi som representerade HIF oss för att emellertid rösta för, vilket kan vara relevant att diskutera på Kärnans årsmöte eller i andra kanaler för det finns säkert delade meningar om det här även i våra led.Tiill sist diskuterades tre fokusfrågor inför 2014 vilka blev:Till fokusfrågor 2014 utsåg följaktligen årsmötet följande punkter:

  • Se över och arbeta emot Fotbollförbundets och Disciplinnämndens nuvarande bestraffningssystem och allmänna repression.
  • Verka för att matcher inte flyttas med kort varsel.
  • Strukturera upp SFSU:s organisation och arbete.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som har engagerat sig i arbetet med den här helgen samt förra års styrelse för ett väldigt bra jobb!Olof MattissonSupporterklubben Kärnan