Information från valberedningen

Nu är det dags att påbörja arbetet inför kommande fotbollsår. Inför Kärnans årsmöte i början av 2016 vill vi i valberedningen uppmana alla medlemmar att nominera kandidater till de olika poster som ska tillsättas.Kärnan kommer fortsätta att arbeta för våra supportrar och föra supportrarnas talan i det kontinuerliga samarbete som finns mellan Kärnan och HIF. Kärnan kommer också fortsätta att arrangera resor till HIFs matcher för att möjligöra största möjliga stöd för laget även på bortaplan.För att kunna göra detta behövs nya personer i styrelsen som med idéer, handlingar och organisering kan gå in och ta en plats efter de som av olika anledningar inte kan fortsätta sitt styrelseuppdrag. Alla medlemmar i Kärnan har rätt att ge förslag på medlemmar som skulle vara passande för en styrelsepost. Utöver styrelseposter går det att nominera personer till revisorer och till ordförande.När ni nominerar är vi tacksamma om ni skriver en kort motivering till nomineringen och någon form av kontaktuppgifter till den nominerade ifråga. Det för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen går igenom alla nominerade kandidater och försöker att sätta ihop ett så bra helhetsförslag på styrelse som möjligt.Nomineringar skickas till valberedningen@karnan.nu.Ju tidigare vi får in nomineringar desto bättre arbete kan vi i valberedningen göra för att sätta i hop ett bra förslag till styrelse 2016Bästa hälsningarDan Ekberg, Mattias Arvidsson och Emma Nilsson,Valberedning Supporterklubben Kärnan