Om Årskort

Årets säsong är snart slut och det är dags att köpa årskort för nästa. Många kommer, med rätta, att lyfta fram hur mycket du tjänar ekonomiskt på årskortet. Och detta kommer säkerligen också att få många att köpa ett. Men jag vill ta upp att det finns andra värden med ett årskort som riskerar att gå förlorade i diskussionen om vi bara fokuserar på att rollen ett lågt pris har är det samma som låga priser har för en butik som vill sälja varor.Årskortet är för många inte primärt en kalkylerad ekonomisk handling. Naturligtvis spelar priset in, ingen eller väldigt få hade köpt sina kort om priset översteg vad det hade kostat att köpa biljetter till varje enskild match. Men det finns också ett symboliskt värde i årskortet som i sig utgör ett skäl för många att köpa ett. Det är ett ställningstagande att vi kommer att vara där – oavsett hur det går.Inför Elfsborg borta, i en period av stor sportslig motgång, sa Henrik Larsson i en intervju när han fick frågan om varför folk skulle ta sig till Olympia: ”Är man supporter och kan komma så gör man det, svårare än så är det inte.”Jag tror vi är många som delar den här inställningen till vad supporterskap innebär. Lojalitet med klubben är en naturlig del av supporterskapet, slutar du gå för att det går dåligt så har du inte varit en supporter i dess rätta bemärkelse innan heller, vill i alla fall jag hävda. Det finns naturligtvis många som inte ser på sitt supporterskap på det här sättet som ändå har årskort, av olika anledningar. Och det finns naturligtvis många som ser på sitt supporterskap på det här sättet, men som inte har årskort, av olika anledningar. I grund och botten är lojalitet förenat med att faktiskt vara där och inte någonting du köper i form av ett årskort.Men det finns en koppling mellan ett årskort och den här typen av supporterskap och genom att köpa ett bidrar du indirekt till att klubben växer genom den signal som du sänder ut. Vi har varit dåliga på årskortsförsäljning i föreningen och jag tror en del av förklaringen är att vi i för stor utsträckning har fokuserat på det som en vara och ett ekonomiskt erbjudande och för lite på årskortet som en del av supporterskapet. Inför 2016 kommer det satsas mer än någonsin på årskortsförsäljningen vilket kommer att ta sig uttryck både i låga priser och marknadsföringen. Och här vill jag återknyta till att ett lågt pris inte bara ska ses som ett lockbete utan även har en annan funktion. Ett lågt pris är nämligen också möjliggörande. Det vill säga det ger fler möjligheten att köpa ett årskort.Det anser jag är det viktiga med priset, inte att vi som klubb tjänar på det ekonomiskt genom fler sålda kort. I vårt fall spelar det troligen ingen större roll, men om vi hade varit en klubb som hade kunnat sälja slut på samtliga årskort även om vi hade tagit ut priser inte alla hade haft råd med. Borde vi göra detta för att tjäna mer pengar eller snarare behålla överkomliga priser så att trogna supportrar som haft årskort i åratal skulle kunna behålla sina?Det övervägandet slipper vi göra, men det är ändå en viktig frågeställning för att komma ihåg att låga priser har ett egenvärde i sig – alla ska kunna ha råd med ett årskort, har inte alla det förlorar årskortet sin roll som en naturlig symbol för trogna supportrar.All information om årskort finns här.Olof Mattisson, Kärnan