Årsberättelse 2014

2014 har med all sannolikhet varit det mest händelserika året i Supporterklubben Kärnans sextonåriga historia. Aldrig tidigare har vi agerat och varit synliga i så många olika forum som den gångna säsongen. En stor anledning till det är naturligtvis det oerhört tragiska som inträffade den 30 mars i samband med den allsvenska premiären mot Djurgården. Dödsfallet skakade om hela fotbollssverige i grunden och på flera sätt blev det en vändpunkt för supporterkulturen i Helsingborg.Ur mörkret som präglade hela våren reste sig många positiva krafter som ger hopp om framtiden. Redan under 2014 såg vi tydligt att det finns en stark och positiv grogrund i staden och runt klubben som vi givetvis ska bygga vidare på under 2015.2014 var året då vi var nere på botten och vände. I den här årsberättelsen ger vi en kortfattad genomgång av Kärnans säsong.Styrelsen för Supporterklubben Kärnan2015-01-06, Helsingborg