Den ekonomiska berättelsen 2014

HIF som klubb har haft en tuff säsong 2014. Det hela inleddes med en utebliven byggstart och uppgifter om en mycket svag ekonomi för HIF innan serien ens satt igång. Lägg då till den tragiska händelsen i premiären mot Djurgården så förstår man att vi inte direkt hade en flygande start på säsongen 2014.Denna start har även påverkat Kärnans säsong och ekonomiska resultat. Jämför man det ekonomiska resultatet gör vi ett minusresultat på 22 020 kronor. Det ekonomiska arbetet 2014 har därför till stor del handlat om att satsa pengar på kampanjer, manifestationer och andra image-främjande aktiviteter. Detta för att begränsa risken för framtida medlemstapp på grund av en negativ bild hos allmänheten i Helsingborg, som riskerade att skapas efter den tragiska premiären. Men den kanske viktigaste anledningen är att visa på och investera i de positiva supporterkrafterna.En stor satsning har gjorts på resor. Kärnan har haft arrangerade resor till alla bortamatcher förutom BP och Torslanda. Priset på dessa resor har dessutom varit betydligt lägre än tidigare år för att få med så många resenärer som möjligt. Tyvärr har kostnaden för resesatsningen varit högre i förhållande till intäkter då vi har haft en hel del bussar som inte varit särskilt välfyllda. Styrelsen har valt att inte ställa in några resor även om det ibland varit befogat ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta då vi ansett det vara viktigt att försöka få iväg så många bussar som möjligt och på så sätt visa på de positiva krafterna inom HIF och Kärnan.Intäkterna för försäljningen har också varit lägre än föregående år. Detta kan förklaras med sämre souvenirförsäljning på hemmaplan. Vi har detta året också haft färre medlemmar än 2013 vilket självklart påverkar ekonomin, både i form av uteblivna medlemsavgifter men också minskad försäljning av souvenirer vid evenemang och vid köp av bortaresor.Ska man summera året gör vi ett klart svagare ekonomiskt år än förra. Men man ska komma ihåg att vi enbart går 22 020 kr i förlust på ett sportsligt ”katastrofår”. Vi har också med satsningar på positiva kampanjer under året lagt en grund för framtida nyrekrytering vilket kommer att gynna Sveriges bästa supportrar i det långa perspektivet.Relaterade dokument:Resultatrapport 2014Balansrapport 2014Vid pennan, Anders Romberg, ekonomiansvarig Kärnan