Kärnans Årsmöte 2014

Lördagen den 10 januari 2015 höll Kärnan sitt årsmöte för 2014 inne i Olympias konferenslokal. Intresset var stort och 49 röstberättigade var på plats vilket är fler än det har varit tidigare år.Som mötesordförande valdes Jimmy Mogrip och Per-Olof Persson valdes till sekreterare. Mötet varade i ungefär 45 minuter och utöver nästa års styrelse så diskuterades huvudsakligen två punkter:Dels väcktes två frågor gällande Kärnans familjemedlemskap. Först huruvida detta erbjudande skulle kvarstå och isåfall om det nuvarande priset (200 kronor) skulle höjas. Från den avgående styrelsen rekommenderades det att familjemedlemskapet behålls med nuvarande pris. Det hela gick till omröstning där styrelsens förslag slutligen vann. Familjemedlemskapet blir med andra ord oförändrat.Dels ekonomin. På grund av missförstånd gällande överlämningen av verifikatpärmen så kunde revisorerna inte avlägga en fullständig revisionsberättelse. Årsmötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna inte hittar några oegentligheter i efterhand.Från 2014 års styrelse valde Per-Olof Persson, Rickard Ronnovius, Andreas Lazic, Andreas Grönvall, Samuel Nilsson, Robin Ahlberg och Andreas Hägg att tacka för sig och vi tackar för ett väl utfört uppdrag.Valberedningens förslag presenterades av Emma Nilsson. Som ordförande föreslogs Martin Nilsson att bli omvald och som vice ordförande Petter Engvall som inte satt med i styrelsen förra året. Årsmötet gav bifall i bägge fall. Efter diskussioner med förra årets styrelse så var valberedningens förslag att banta ner styrelsen till 7 ordinarie ledamöter och en suppleant. Från förra årets möte sitter Anders Romberg och Olof Mattisson kvar som båda valdes på två år vid 2014 års årsmöte. Valberedningens förslag var att dessutom välja in Albin Malmros, Erik Kruse och Jacob Trevett som ordinarie ledamöter och Michael Walderyd som suppleant och årsmötet gav bifall åt samtliga.2015 års styrelse kommer alltså att se ut som följer:Martin Nilsson (ordförande)Petter Engvall (vice ordförande)Albin MalmrosAnders RombergErik KruseJacob TrevettOlof MattissonMichael Walderyd (suppleant)