Med anledning av den senaste tidens händelser

Det har förmodligen inte undgått någon att det händer mycket i och runt HIF just nu. Och som en följd av detta skrivs det också mycket i media.Vi i Kärnans styrelse har i detta läge inte för avsikt att dela ut kritik eller på annat sätt ta ställning och försöka avgöra vad som är sant och vad som är produkter av medias försäljningsjakt. Det överlåter vi åt andra.Vi vill dock med all tydlighet visa att vårt fokus just nu ligger på att stötta de som driver det påbörjade förändringsarbetet. Att Joel Sandborg tillfälligt får axla rollen som klubbdirektör, när Paul Myllenberg får kliva åt sidan, ser vi positivt på. Förändringar i organisationer skapar ofta oreda, ryktesspridning och osäkerhet, men de kan också vara nödvändiga för att höja kvaliteten. Och i detta fall välkomnar vi en förändring i klubben. Vi tror att det behövs nytt blod, nya tankar och ny energi för att utveckla Helsingborgs IF. Och vi står redo att stötta på alla sätt vi kan.Debatten i sociala medier och på olika forum är intensiv. Det visar att det finns ett stort engagemang för klubben. Vi hoppas att vi alla hjälps åt att hålla debatten på en bra nivå med HIF:s bästa för ögonen.Nu, mer än någonsin tidigare, är det viktigt att vi som är klubbens ryggrad visar karaktär och lojalitet. Det gör vi bäst genom att engagera oss och försöka påverka klubbens utveckling i positiv riktning.När vi blickar tillbaka på vårsäsongen 2014 vill vi minnas den som en tid vi gick stärkta ur. Vi har satts på prov gång på gång, men tillsammans är HIF-familjen stark. Vi har engagemanget, vi har lojaliteten och vi har viljan att stå upp för klubben när det blåser hårt. Det är precis det vi ska göra nu.Bli medlemmar i HIF, bli medlemmar i Kärnan, stötta laget på hemma-och bortaplan med start i Göteborg den 6 juli.Styrelsen för supporterklubben Kärnan