Om kaptensbindeln

Grunden för både HIF:s och Kärnans verksamheter är föreningsdemokratin. Demokrati ser vi i Kärnan dels på som ett medel för förändring, genom att kräva transparens och inflytande vill vi gemensamt vara med och påverka och utveckla vår förening.Men demokrati är mer än ett instrument för förändring. Det är också en idé om alla människors lika värde och som demokratiska föreningar är det därför såväl HIF:s som Kärnans respektive skyldigheter att verka för detta. För även om inget samhälle och ingen förening ännu helt uppfyller eller har uppfyllt detta ideal så måste vi vara tydliga med vad det är vi vill. På Olympia såväl som i HIF:s föreningsliv i stort ska ingen känna sig diskriminerad eller ovälkommen på grund av klass, kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.Därför ser vi det som en självklarhet att stå bakom HIF:s beslut att använda en kaptensbindel i regnbågsfärgerna den här säsongen. Regnbågsflaggan har i decennier utgjort en symbol i kampen mot förtryck och diskriminering, i synnerhet av HBTQ-personers rättigheter, och för mångfald samt respekt och tolerans för sina medmänniskor. Värden som går hand i hand med den medlemsdemokrati vi vill värna om. Mycket finns kvar att göra, men vi ser på det här beslutet som ett steg i rätt riktning.Kärnans styrelse