Supporterklubben Kärnan föreslår David Brodetsky till HIF:s styrelse 2016.

Inför HIF:s årsmöte den 14:e mars har det varit mycket spekulationer. Som de flesta vet har stora delar av styrelsen antingen hoppat av eller sedan tidigare annonserat att de inte ställer upp till omval. Detta innebär följaktligen att nya styrelsemedlemmar måste väljas in.Vi i Supporterklubben Kärnan har haft dialog med berörda parter och HIF:s valberedning. Oavsett vad man anser om turerna som lett fram till den nuvarande situationen så kan vi konstatera att valberedningen gjort ett gott och gediget arbete i att ta fram ett förslag med nya kompetenta styrelsemedlemmar som säkerligen kommer kunna leda klubben framåt.Trots att vi i grunden sympatiserar med valberedningens förslag anser vi dock att det finns en person som saknas. HIF:s fram tills nyligen tjänstgörande klubbdirektör David Brodetsky. Ingen kan ifrågasätta att han har kompetensen som krävs för att leda föreningen. Utöver detta anser vi också att han kanske mer än någon tidigare klubbdirektör utvecklat en god kontakt med supportrarna och verkligen fått in supporterperspektivet i hela föreningen. Det supporterperspektivet ser vi gärna även inne i styrelserummet. Vi tror också att det skulle göra en styrelse som till stor del består av nya ledamöter gott att få in någon med Davids erfarenhet och insyn för att skapa kontinuitet i föreningen. Även om vi anser att valberedningen i grunden tänker helt rätt i sin prioritering av en nystart för Helsingborgs IF och styrelsen anser vi att viss kontinuitet är värd att bevara för att underlätta för de nya styrelseledamöterna att komma in i arbetet.Supporterklubben Kärnan kommer således att på HIF:s årsmöte föreslå att David Brodetsky väljs in i HIF:s styrelse för det kommande året (tolv månader) utöver valberedningens grundläggande förslag. För oss är det en självklarhet att föreningen borde ta till vara på Davids erfarenheter och hjärta för föreningen och att David, även om han inte längre kan vara operativt ansvarig på grund av sin utlandsflytt, fortfarande kan vara en viktig pelare i det strategiska arbetet med att bygga Helsingborgs Idrottsförening ännu starkare.Slutligen vill vi uppmana alla våra medlemmar att dyka upp på årsmötet. Det är vår förening och det är som medlemmar vi har en röst att genom föreningsdemokratin styra vilken riktning vår älskade klubb går mot. Styrelsen för Supporterklubben Kärnan