Utlåtande gällande David Brodetskys framtida position i HIF:s styrelse

Efter dialog med David Brodetsky har vi kommit fram till att Supporterklubben Kärnan inte längre kommer föreslå HIF:s f.d klubbdirektör som styrelseledamot i Helsingborgs IF:s styrelse 2016 på årsmötet måndagen den 14/3.Under veckan har en kompromiss nåtts där David Brodetsky erbjuds en plats som adjungerad styrelseledamot ifall Sten-Åke Tjärnlund väljs som föreningens styrelseordförande för 2016. Detta är en lösning som David Brodetsky ser positivt på, och vi i Kärnan tror att David i positionen som adjungerad också kommer kunna uppfylla den roll och funktion som vi vill se David ha i styrelsen.Positionen säkerställer att David kommer ha direkt insyn i och kan influera det strategiska styrelsearbetet med sina insikter och erfarenheter inom klubbens olika områden.Med det sagt hoppas vi på stor uppslutning på årsmötet på måndag. Kärnans representanter kommer självfallet vara på plats.Styrelsen för Supporterklubben Kärnan