En jul för alla

En jul för alla på ett fullsatt Olympia

Kärnans insamling HIF för alla går bra, det är många som vill bidra till att människor som av olika anledningar har svårare att själva köpa biljetter, ska få uppleva ett fullsatt Olympia.Vi har fått in en del förslag på organisationer som vi kan stötta med de insamlade pengarna, en av dem är En jul för alla som vi nu bjuder med.Marléne Nilsson som jobbar med En jul för alla berättar om deras verksamhet.– Vi stöttar alla de barn och ungdomar som lever i utsatta familjeförhållanden. Det kan vara allt från droger, fattigdom eller rentav destruktiv hemmiljö. Det finns många barn i Helsingborg idag som mår dåligt av olika anledningar.En jul för alla samlar in pengar och deras arbete gör stor skillnad för många.– Många av dessa barn vi hjälper har ju inte ens kläder för att klara en vinter och där har vi kunnat vara till stor hjälp. Vi har kunnat hjälpa många och vi fungerar också som stöd om någon behöver prata, säger Marléne.Kärnans ordförande Martin Nilsson är glad över att kunna hjälpa till och nu söker han fler organisationer att stötta.– Det känns väldigt bra, framför allt när det handlar om utsatta barn och ungdomar. Vi vill också rikta ett stort tack till alla som bidragit med pengar till vår insamling HIF för alla, det är ju tack vare er som vi kan göra detta. Vi har fler biljetter i vår ägo så vi tar gärna emot förslag på fler organisationer som vi kan stötta, säger han.Har du tips på en organisation som du tycker att vi ska stötta? Släng iväg ett mail till fullsattolympia@karnan.nu