Utlåtande angående det polisiära förarbetet inför årets Skånederby på Olympia

2016 års Skånederby på Olympia är avverkat och vi i Supporterklubben Kärnan vill tacka alla supportrar och Helsingborgs IF för en väl genomförd dag uppe på Olympia som präglades av god stämning inför och under matchen. Kärnan hade uppmanat till tidig samling på HIF:s nya pub under Södra stå och uppslutningen var stor.Under dagen var det också mycket liv och rörelse nere i centrala Sundets Pärla. Årets varmaste och soligaste dag lockade många besökare till stadens kaféer, restauranter, bistros och parker. Det var en perfekt dag för en stor fotbollsmatch.Den tredje parten i sammanhanget, polisen, var på plats och jobbade såsom de själva anstår polisen att sköta sina uppgifter. Dessvärre gjorde polisen ett stort misstag under dagen. Mitt i centrum, nere vid the Tivoli mellan Hamnpaviljongen och Steakhouse, tilläts två bussar arrangerade av Malmösympatisörer med avsikt att stöka parkera. Sedermera omhändertogs hela 90 Malmösympatisörer. Supporterklubben Kärnan vill här ta tillfället i akt att fördöma alla de former av våldsamma aktioner som genomfördes av samtliga berörda parter under denna incident. Om polisens insats har vi, utöver att vi överhuvudtaget inte kan förstå hur detta tilläts ske, inga fler kommentarer att lämna här. Vad vi däremot vill kommentera och belysa är det polisiära förarbetet, ett arbete där Supporterklubben Kärnan som officiell supporterförening i högsta grad anser vi bör vara delaktiga i. Dessvärre motarbetades dessa intentioner ännu en gång.Kallelse till derbymöte utan dagordning och med 24 timmars varselDen 11:e april kontaktades Supporterklubben Kärnans representanter såväl som övriga representanter för ledande grupperingar runtom Helsingborgs IF av vår SLO om derbymöte med polisen. Polisen ville ha möte den 12:e april. Polisen hörde alltså av sig med 24 timmars varsel om ett möte som berör tiotusentals personer. Vidare var detta heller inte tal om något förslag från polisens sida. Mötet var spikat och vi som arbetar ideellt med dessa frågor och därför har en vardag, familjeliv och arbete som måste anpassas fick finna oss i detta beslut. Det presenterades heller ingen tydlig dagordning så som passar sig vid ett möte av denna dignitet. Vi hoppas ni förstår att vi anser att det minsta vi kan begära om vi ska lägga tid och energi på långa möten med polisen (som i efterhand ofta har känts menlösa) är att få reda på vad det är de vill diskutera.Supporterklubben Kärnan med ledande grupperingar anser vidare att möten likt dessa måste fungera under samarbetsvilliga och ömsesidiga former. Det är på så vis man skapar och etablerar ett långsiktigt förtroende för varandra. Det är också på så vis incidenter som den som uppstod igår nere i centrala Helsingborg kan förebyggas och motarbetas så att den aldrig hade inträffat. Dessvärre visade polisen med ovanstående agerande med all tydlighet att man, återigen, inte var intresserade av detta. Istället vill man, precis som tidigare år, vara den som sätter och driver agendan utan transparens. Därav fanns det heller ingen supporterrepresentant, bortsett från vår SLO, på plats följande dag för att delta i detta av polisen arrangerade derbymöte.Vi i Supporterklubben Kärnan hoppas att vi med detta utlåtande har gjort klart att vi har för avsikt att arbeta närmare polisen i planeringen inför matcher. I synnerhet inför matcher med den karaktär som ett Skånederby har. Så länge detta samarbete inte bygger på inbördes respekt och välvilja att faktiskt arbeta tillsammans kommer vi dock fortsätta bojkotta polisens derbymöten. Bollen är således i polisens ägo, och vi hoppas på förbättring redan till nästa Skånederby i Malmö. Vi lovar att hålla er medlemmar uppdaterade i hur dessa frågor utvecklar sig.Styrelsen för Supporterklubben Kärnan