Varför man ska behålla 51 %-regeln inom RF

Vid pennan, Olof Mattisson, Gruppen för supporterrelaterade frågor, Kärnan.Först och främst, avskaffar man regeln någonstans så att föreningar kan börja privatiseras är en återvändo i princip omöjlig. Därför är det väldigt vettigt att ha dubbla skydd.Sedan finns det egentligen inte någon som har presenterat ett vettigt argument för att häva regeln, utan det handlar mer om rena påståenden om vad som är bra respektive dåligt. För att det ska finnas någon anledning att avskaffa regeln från RF:s sida måste det finnas minst ett specialförbund som hade tjänat på att häva regeln.Vilket förbund och varför är upp till förespråkarna för en avreglering att tala om, men det är där diskussionen hör hemma. Att argumentera för att avreglering är bra för avregleringens skull är inte vettigt, på samma sätt som det inte är vettigt att säga att regleringar alltid är bra och att vi endast därför ska införa ännu fler. Dels eftersom det inte säger någonting om sakfrågan och dels eftersom det går att dra hur långt som helst. Åt båda hållen.Det finns däremot väldigt många sakliga skäl för att behålla regelverket, här är några :* Demokrati i sig har ett egenvärde, det är i och för sig ett ytterst normativt argument men förutsatt att man föredrar system som bygger på allas lika rätt att göra sin röst hörd framför ett där en eller ett fåtal bestämmer över resten, allt annat lika, är det ett giltigt argument. Och eftersom det verkar råda en rätt stor konsensus kring detta i Sverige är det definitivt relevant att ta upp.* "Fångarnas dilemma".Tar vi bort regelverket riskerar klubbarna att hamna i ett klassiskt spelteoretiskt problem som brukar formuleras ungefär så här :Du och en kompis deltar i ett uppror mot en ond regim och båda tillfångatas. Ni ställs båda inför valet att hålla tyst eller erkänna.Erkänner du och den andre håller tyst går du fri medan han får 10 år i fängelse.Erkänner ni båda får ni båda 1 års fängelse.Erkänner han medan du håller tyst går han fri medan du får 10 år i fängelse.Håller ni båda tyst får ni båda 3 månaders fängelse.Oavsett vad han gör tjänar alltså du på att erkänna, resultatet av två rationella aktörer blir alltså 1 års fängelse var medan resultatet för två aktörer som litar på varandra blir 3 månader i fängelse.På samma sätt riskerar vi att tvinga in svenska klubbar i en privatiseringsprocess ingen i förlängningen tjänar på eftersom man hade förlorat ännu mer om man inte hade privatiserat, medan alla hade tjänat på att behålla 51 % regeln.* Tittar man på den generella utvecklingen i Europa finns absolut ingen anledning att tro att man tjänar på att avskaffa regeln. Bundesliga och den Turkiska ligan har haft en enormt positiv utveckling de senaste åren (dom andra två ligorna med liknande regleringar). Men även spanska giganterna Barcelona och Real Madrid eller Rosenborg som behållt sin ställning gentemot privatägda uppstickare som Stabaek är utmärkta exempel.Inom fotbollen verkar det iaf vara vansinne att avskaffa regeln. Vill någon fortfarande hävda att RF borde göra det föreslår jag att den personen talar om vilken idrott som hade tjänat på det och varför. Att det kan finnas en idrott som hade tjänat på det är lika rimligt som att överlåta frågan om demokrati i Sverige till landstingen. Eller med 51 %-motståndarnas argumentation : "bara för att demokratin fungerar bra i Dalarna och Närke betyder det ju inte att vi ska tvinga Blekinge att ha den, alltså måste svensk grundlag ändras så att landstingen själva ska bestämma om dom ska vara demokratiska". Ett argument få hade tagit på allvar på rikspolitisk nivå, men som tyvärr verkar utgöra grunden för motståndarna till 51 %-regelns argumentation.Utöver allt detta är det också väldigt nyttigt att ha regeln på så hög nivå som möjligt så att debatten får så stor medial exponering som möjligt.