Yttrande angående kvällens Debatt i SvT

Ikväll debatterades fotbollsvåld i SvT1. Inbjudna var en rad olika personer, som HIF:s klubbledning, journalister och andra lags supportrar. Vi i supporterklubben Kärnan var tyvärr inte inbjudna, vilket tvingar oss att bemöta en del påståenden nu i efterhand.Under programmet diskuterades supporterskap ur flera olika aspekter, men vi väljer att gå rakt på sak och bemöta de bitar som handlade om oss.Magnus Sjöholm, journalist, berättade bland annat att Supporterklubben Kärnan under förra året inte hade någon dialog med Polisen och fördömde detta i mycket hårda ordalag. Han antydde dessutom att Frontline "tagits upp" i Kärnan.Vi börjar med att bemöta det andra påståendet, om Frontlines koppling till Kärnan. Vi tror att han menar när en löst sammansatt grupp, som senare blev supporterklubben Frontline, gick in i supporterklubben Red`n Blue. Vi pratar om tidigt 90-tal. Vad detta har med dagens Kärnan att göra är för oss väldigt oklart.Angående den uteblivna polisdialogen så har under alla år haft en dialog med polisen inför högriskmatcher. Under 2013 fattades dock ett beslut att göra vissa förändringar i hur denna dialog såg ut.Under en längre tid hade vi känt att polisen satte orimliga krav på oss. Vid flera tillfällen försökte polisens representanter få Kärnans styrelse att ingå muntliga avtal om hur HIF:s supportrar skulle bete sig. Vi betonade varje gång att vi inte kan ta ansvar för den stora massan och att sådana överenskommelser inte är konstruktiva. Vi kan ta ansvar för vad våra medlemmar gör på de resor och aktiviteter där vi är arrangör, vi kan inte ta ansvar för vad enskilda individer gör på väg till och från HIF:s matcher. Det är, och måste vara, individens och polisens ansvar. Det vi kan ta ansvar för är hur vi kommunicerar våra värderingar och det har vi alltid varit tydliga med. Vi är mot våld och allt annat beteende som skadar klubben.Vi nådde en punkt då vi ansåg att dialogen med polisen hade nått vägs ände. Därför meddelade vi polisen att all kontakt under en period skulle skötas via HIF:s Supporter Liaison Officer (SLO) Alexander Ström. Vi upplevde att detta fungerade väl och det är inte heller ovanligt att klubbars SLO sköter denna kontakt.Idag har vi återigen en kontakt med polisen och bedömer att samarbetet fungerar bättre. Inte heller detta lyftes fram i programmet.Vi har under flera år arbetat för en positiv supporter- och läktarkultur kring Helsingborgs IF, något som även HIF:s klubbdirektör Paul Myllenberg påpekade i kvällens program. Satsningar som Röd lördag, talarkvällar med spelare och ledare och bussresor för våra medlemmar syftar till att stötta HIF och fotbollen på ett positivt sätt.Vi har ett väl fungerande samarbete med klubben och har börjat bygga upp ett stort förtroende för vårt arbete bland HIF-supportrar och Helsingborgare. Något som inte minst märks på det ständigt ökande medlemsantalet.Idag fick detta arbete sig en rejäl törn, en konsekvens av onyanserad och ofullständig kritik från Magnus Sjöholm. Vi har slitit dygnet runt de senaste dagarna, mellan jobb och studier, för att återuppbygga det som i söndags raserades. Vi kände att vi var på god väg efter tydliga ställningstaganden och god kommunikation med klubben. Nu är vi återigen i en position där vi tvingas försvara oss. De positiva krafterna är tillbaks på ruta 1.Vi välkomnar Magnus Sjöholm att ta kontakt med oss. Vi anser att du ikväll ägnade dig åt onyanserad smutskastning där du flera gånger blandade ihop begrepp. Vi vill gärna reda ut detta med dig, även om vi inser att detta aldrig kommer nå en lika stor målgrupp som du okritiserad fick prata inför ikväll.Styrelsen för supporterklubben Kärnan