Ordföranden har ordet: En sång som aldrig tystnar

Det finns en rad olika anledningar till att bli medlem isupporterklubben.

För att vi ska kunna lansera unika, och ofta uppskattade,klädesplagg och stickers till priser du inte hittar någon annanstans.

För att stödja en reseverksamhet som underlättar för de somvill resa för att stötta HIF på bortaplan, vilket ju i slutändan gynnar HIF.

Ett medlemskapmotiverar till fortsatt arbete

För att stötta ideella krafter som möjliggör de vackra tifonvi sett på Olympia senaste åren, vilket också gynnar HIF. Granens välkomsttifo,årets premiärtifo mot IFK Norrköping och gårdagens derbytifo.

Alla minnesvärda inramningar till speciella matcher, somgjorts möjligt främst tack vare de aktiva supportrarnas villkorslösaengagemang, men även tack vare att HIF-familjen gått samman med ekonomiskstöttning till Kärnans tifofond.

Detta ideella engagemang vore inte möjligt om det inte voreför alla som tecknar medlemskap i Kärnan. Ett medlemskap är både ett bevis påatt du bryr dig om en levande supporterkultur, men fungerar även för att sporraalla som - utan ekonomisk kompensation - arbetar för att supporterkulturen skafortsätta leva runt HIF.

Bli medlem i Kärnan för att fotboll utan supportrar inte är något

Och om inget av detta är skäl nog till att bidra med 100 kronor borde den upptrappning av repressioner vi sett från polisen senaste halvåret vara det. Hårdare visitationskrav, ståplatsreducering, förbud mot flaggor. Detta har förmodligen inte undgått någon och involverat samtliga från SFSU och SEF till SvFF och Riksidrottsförbundet, media, spelare, klubbrepresentanter från klubbdirektörer till säkerhets- och arrangemangsansvariga till SLO:s.

Många av besluten som försök implementeras har slagit bakut.Främst av den enkla anledningen att det finns ett organiserat, påläst ochaktivt motstånd – till största delen bestående av supportrar själva. 

Fotboll utan supportrar och en levande läktarkultur äringenting – och den så kallade åtgärds- eller villkorstrappan, som vi nu ser attpolisen har tydliga indikationer att sakta gå upp för – är ett direkt hot motmycket av det Kärnan står och arbetar för. Vill du se en vacker, gigantiskoverhead pryda Södra stå likt den vi såg igår igen?

Då blir du medlem i supporterklubben.

Erik Kruse
Ordförande Supporterklubben Kärnan